6 Broers en zusters Behaeghe, met partners, jan 2003, een laatste maal alle zes op foto