Tillo Josef Behaeghe

#1, ° 31 december 1930
VaderGerard Adolphe Behaeghe (9-dec.-1899 - 4-sep.-1962)
MoederGenoveva Cecilia Helena Maria-Jozefa Clement dit Fiefvez (21-nov.-1897 - 14-feb.-1934)
Geboorte31 dec. 1930 Tillo Josef Behaeghe is geboren woensdag, 31 dec. 1930 te Izegem B; peter en meter waren Joseph Florent Behaeghe en Magdalena Maria Joseph Clement dit Fiefvez
Huwelijk6 apr. 1956 Hij huwde 6 apr. 1956 te Menen, B , met Jeanine Armande Euphemie Cardoen, dochter van Laurent Leon Cardoen en Anne Marie Josèphe Irène Pypops, Tillo Josef was toen 25, Jeanine Armande Euphemie was 24. 
Huwelijk 222 dec. 1995  Tillo Josef Behaeghe trouwde 22 dec. 1995 te Gent, B , met Thérèse Irma Jean Deny, voor beiden in tweede huwelijk, dochter van Oscar Deny en Hortense Alphonsine Leonie Dejonghe, Tillo Josef was toen 64; Thérèse Irma Jean was 57. 
loopbaan  Tillo Josef Behaeghe is Landbouwkundig ingenieur (nu: bio-ingenieur) en gewoon hoogleraar Univ.Gent; Dr.-Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs. Begon als onderzoeker te Yangambi (Congo) van 1956 tot 1960; vanaf dan bij RUGent, eerst als werkleider, later als gewoon hoogleraar voor plantenteelt en plantenveredeling, en voorzitter van de vakgroep 'Plantaardige productie', tot 1996. Hij was te gelijk, 11 jaar lang, ook buitengewoon docent aan de KULeuven. 
Staat in:Kwartierstaat Tillo Behaeghe
Stam Clement
Stam Thibault B*
Stam Severijn Van Besien

Kinderen van Tillo Josef Behaeghe en Jeanine Armande Euphemie Cardoen

Opm.  De DNA-analyse (klik tekst-icon bij foto, of op portaal) levert een gemeenschappelijke 'vingerafdruk' voor alle mannelijke afstammelingen van één verre voorvader. Ze steunt op de typering van 37 gekozen merkers op het Y-chromosoom. Dat Y-chromosoom wordt onveranderd geërfd van vader op zoon; of beter: foutjes bij die overdracht (mutaties) zijn zeldzaam: voor elk van die merkers slechts 1 maal op X generaties. Personen, die voor alle 37 Str’s identiek zijn, stammen zeker af van dezelfde voorvader, en dragen normaal dezelfde familienaam. Wanneer het haplotype slechts op 2-3/37 verschilt tussen twee personen, dan zijn die personen zeker ook verwant, maar iets verder. Bij 4 verschillen spreekt men van 'vermoedelijk verwant', en van 'verwant' als de familienaam steun geeft; de gemeenschappelijke voorvader ligt dan vermoedelijk tussen 10-15 generaties terug. Zo vindt men verwanten (van de mannelijke lijn) buiten alle akten om. Oproep dus aan alle mogelijke naamvormen van Behaeghe(l) tot uitwisseling van analyses.
De dichtste verwante op basis van DNA-onderzoek levert een Franse Behaeghel, met 4 verschillende merkers. Dit wijst op een vermoedelijke gemeenschappelijke voorvader, levend lang voor de parochiale registers. Dit wijst op een erg oude oorsprong van die familienaam. De compactheid van die naam, voor 1600, rond Armentiers, wijst op vermoedelijk één persoon als gemeenschappelijke voorvader.

DNA-haplogroepen zijn van een iets hoger niveau en bestuderen vooral bevolkingsmigraties. Een haplogroep omvat alle personen drager van een specifieke mutatie. Mijn DNA-haplogroep is R1b1b2a1 gedefiieerd door de mutatie R-U106. Die specifieke mutatie zou zowat 100 generaties (of: ±3.000 jaar) geleden ontstaan zijn. De frekwentie van deze (sub)groep is het hoogst in Friesland, met 37% voor gans Nederland, afnemend tot zowat 20 % in de omgevende landen: België, Engeland, Duitsland en Denemarken. Het lijkt dus op een afsplitsing binnen de Saxen, ontstaan in, of vroeg gemigreerd naar Friesland; men spreekt dus vaak van de Friese subgroep. Men streeft ernaar die huidige groepen nog verder op te splitsen. Dit zijn conclusies uit het onderzoek 2009 naar de vaderlijn.

In 2019 gebeurde een tweede, nu globaal DNA-onderzoek, plus mitochondriën-analyse. Dit laatste steunt op analyse van kleine DNA-partikels in het cytoplasma, dat uitsluitend van de moeder stamt, onveranderd van moeder op dochter; mutaties hierin wijzen op een bepaalde oude bevolkingsgroep, de moederlijn. Tenslotte, uw autosomaal DNA is een toevalsmengsel van genen afkomstig uit het totaal van uw voorouders. Het resultaat was :
- de vaderlijn werd uiteraard bevestigd: R-U106 wijzend op een mutatie binnen Anglo-Saxische stammen; ondertussen is gebleken dat die groep sterk aanwezig is in Engeland
- het autosomale DNA wijst in de zelfde richtibng, maar met een ruimere Germaanse basis, dit dus voor het totaal van onze genen
- Opvallend nieuw was de moederlijn, die wijst op Lapse (Sami) origine!

Een beetje verbeelding: toen de Lappen nog gans Skandinavië bewoonden, huwde een invallende Germaan een lokale vrouw, en een dochter hiervan is de moeder-moeder-moeder .... van mijn moeder.

NB: 1) De Lappen en de Basken zijn wellicht de oudste echte Europeanen, afstammelingen van de overlevers van de ijstijden, binnen Europa.
2) Sedert zowat 2018 is het DNA-onderzoek volledig overgeschakeld van de Y-markers naar een volledige analyse van alle chromosomen. De nieuwe apparatuur (IIllumina) laat toe het volledige DNA te analyseren, inbegrepen het Y-Chromosoom, en dit goedkoper dan die analyse van de Y-markers. De interpretatie gaat ook uit van andere principes. Het 'oude' systeem steunt op herkennen van mutaties, de nieuwe analyse-interpretatie steunt op herkenning van gelijke stukjes DNA. Tot heden (2020) lijkt men geen brug te kunnen maken tussen de resultaten met marker-analyse en die totale analyse, buiten het definiëren van de haplo-groepen. Zoeken naar gelijke stukjes gaat eigenlijk niet op voor het Y-chromosoom, dat in principe onveranderd wordt overgedragen van vader op zoon, zonder recombinatie, zoals bij de andere (autosomale) chromosomen. Nu beperkt men zich dus, voor het Y-Chromosoom tot het definiëren van haplo-groepen, maar de oorsprong van die groepen is te oud om te helpen bij stamboom-onderzoek. Mijn conclusie is: het nieuwe systeem kan je verwanten aanduiden met gemeenschappelijke voorouder tot zowat 5 generaties terug en dit langs alle ouderlijnen, maar wel binnen de periode dat je ook kunt steunen op goede archieven. Het Y-marker-systeem kan ook verwantschappen aanduiden vóór 1600, dus vóór de doopregisters, maar alleen van de vaderlijn. Het is nog wachten op een specifieke analyse van die vaderlijn. Het nieuwe systeem geeft normaal ook een mt-onderzoek (mitochondriën), voor de moederlijn, maar daar met nog grotere tijd-sprongen dan de haplo-groepen van de vaderlijn. Met het nieuwe systeem heb ik nog geen nieuwe verwanten gevonden....
 

Frans Ignatius Clement dit Fiefvez

#2, ° 1 juli 1759
VaderLeo Jan Frans Clement dit Fiefvez (11-apr.-1738 - 31-aug.-1785)
MoederMaria Francisca Strobbe (13-mei-1737 - 23-jan.-1813)
Geboorte1 juli 1759 Frans Ignatius Clement dit Fiefvez is geboren zondag, 1 juli 1759 te Izegem B. 
loopbaan  Tot 1803 was hij onderwijzer te Ieper. Op 30 juli 1803 werd hij benoemd als (enige) onderwijzer van de nieuwe 'primaire' gemeenteschool te Izegem. Scholen waren toen meestal gerund door één persoon, eventueel een echtpaar. Zo waren er toen meerdere (privé-)scholen, zoals ook zijn broer Benoit (alias voor doopnaam Christianus). Deze laatste had in 1800 (2 jaar na de 'Boerenkrijg' waarbij te Izegem en Ingelmunster samen 60 Vlamingen gedood werden) wel de eed aan de republiek geweigerd, maar hij is toch blijven onderwijzen, blijkbaar getolereerd door een schipperend gemeentebestuur; Frans legde blijkbaar in 1803 wel de eed af voor de openbare school. Let wel: onder het Nederlands regime was er blijkbaar geen gemeetelijk onderwijs te Izegem (ref:Lermyte,p.145). 
Staat in:Stam Clement

Denys Clement

#3, ° 1515, † vóór 1561
VaderJehan Clement (± 1490 - )
MoederJehanne de Lysbecq ( - ± 1546)
Geboorte1515 Denys Clement is geboren 1515 te Lettelingen?, Edingen, Enghien, Hen., B. 
Huwelijk1543 Hij huwde 1543 met Isabeau Marsille, dochter van Willemet Marsille en Isabeau Le Keux
Overlijdenv 1561  Hij overleed v 1561 te Bierghes, Bierk, Rebecq, W-Br., B
loopbaan  Denys Clement was heer van Drypikkels, landbouwer en meier te Bierk (meier is steeds een gedelegeerde van de leenheer, terwijl de burgemeester de belangrijkste is onder de schepenen, die in de steden vaak gekozenen waren, maar op het platteland ook aangeduid waren door de heer). 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Denys Clement en Isabeau Marsille

Isabeau Marsille

#4, ° ± 1520, † 21 mei 1579
VaderWillemet Marsille (± 1480 - 1550)
MoederIsabeau Le Keux (1502 - na 1568)
Geboorte± 1520 Isabeau Marsille is geboren ± 1520 te Rebecq, Vl-Br., B. 
Geboorte± 1520 Zij is geboren ± 1520. 
Huwelijk1543 Zij huwde 1543 met Denys Clement, zoon van Jehan Clement en Jehanne de Lysbecq
Overlijden21 mei 1579  Zij overleed maandag, 21 mei 1579; of: 11 mei?. 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Isabeau Marsille en Denys Clement

Isabeau Clement

#5
VaderDenys Clement (1515 - vóór 1561)
MoederIsabeau Marsille (± 1520 - 21-mei-1579)
Huwelijk11 mei 1568 Isabeau Clement huwde 11 mei 1568 te Braine-le-Comte, 's-Gravenbrakel, Hen., B , met Nicolas de Tournay
Staat in:Stam Clement

Kind van Isabeau Clement en Nicolas de Tournay

Denys Clement

#6, † augustus 1608
VaderDenys Clement (1515 - vóór 1561)
MoederIsabeau Marsille (± 1520 - 21-mei-1579)
Huwelijk Denys Clement huwde met (-?-) (-?-)
Overlijdenaug. 1608  Hij overleed aug. 1608. 
loopbaan  Denys Clement was groot-erfgenaam van Henry, vandaar ook grooteigenaar te Bierk; was in 1589-96 mayor van Bierk. Hij verkoopt in 1575 het domein Drypikkels. 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Denys Clement en (-?-) (-?-)

Jehan Clement

naam-var Ook gekend als Janin Clement.  
#7, † 1608
VaderDenys Clement (1515 - vóór 1561)
MoederIsabeau Marsille (± 1520 - 21-mei-1579)
Huwelijk1543 Jehan Clement huwde 1543 met Marie Lisse
Overlijden1608  Hij overleed 1608. 
loopbaan  Jehan Clement was diverse functies te Bierk; was mayor te Ham, en leenhouder van het domein Ham. 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Jehan Clement en Marie Lisse

Clasquin Clement

naam-var Ook gekend als Nicolas.  
#8
VaderDenys Clement (1515 - vóór 1561)
MoederIsabeau Marsille (± 1520 - 21-mei-1579)
Staat in:Stam Clement

Jeanne Clement

#9
VaderDenys Clement (1515 - vóór 1561)
MoederIsabeau Marsille (± 1520 - 21-mei-1579)
Staat in:Stam Clement

Nicolas de Tournay

#10
Huwelijk11 mei 1568 Nicolas de Tournay huwde 11 mei 1568 te Braine-le-Comte, 's-Gravenbrakel, Hen., B , met Isabeau Clement, dochter van Denys Clement en Isabeau Marsille
loopbaan  Nicolas de Tournay was landbouwer te Ecaussines. 
Staat in:Stam Clement

Kind van Nicolas de Tournay en Isabeau Clement

Guillaume Clement

#11, † 12 september 1670
VaderDenys Clement ( - aug.-1608)
Moeder(-?-) (-?-) ( - na aug.-1608)
Huwelijk Guillaume Clement huwde met (-?-) (-?-)
Overlijden12 sep. 1670  Hij overleed vrijdag, 12 sep. 1670 te Bierghes, Bierk, Rebecq, W-Br., B
loopbaan  Guillaume Clement was leenhouder, eigenerfde, schepen en luitenant-mayor te Bierk van 1628 tot 1670. Hij is de stamvader van het landbouwersgeslacht 'Clement, later soms Clément' op Annecroix (Bierghes), in rechte lijn tot heden. 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Guillaume Clement en (-?-) (-?-)

Opmerking  Deze Guillaume Clement (ID#11) en Guillaume Clement dit Fiefvet (ID#62) zijn, volgens de stamboom opgemaakt door Goffin, onderling slechts verre verwanten (neven in de 4de generatie).
Wel zijn de persoonsgegevens, zoals genoteerd door Goffin p.45 en p.7, nogal verwarrend: homonymen zonder opgave van een tweede doopnaam, leefden ze gelijktijdig, beiden als uitbater van grote hoeven in dezelfde wijk Annecroix en beiden zijn luitenant-mayor van Bierk. De vaders van beide heten Denys (Denis) en de oudste zonen van beiden heten Jean en Guillaume, maar staan wel vermeld met verschillende echtgenoten.
Onderzoek van de bronnen blijft dus gewenst, maar tot zolang volgen we Goffin met de twee gescheiden takken. Wel is het zo dat Goffin nergens het suffix fievet gebruikt bij de afstammelingen van Henry, waarbij ook deze Guillaume #11.
Ons baserend op de klapper (opgemaakt in 1874) bestaan er blijkbaar geen parochieregisters meer van Bierk ouder dan 1659, zodat andere (moeilijker toegankelijke) bronnen moeten opgezocht worden. 

Jacques Clement

#12
VaderDenys Clement ( - aug.-1608)
Moeder(-?-) (-?-) ( - na aug.-1608)
Staat in:Stam Clement

Maria Cecilia Dorothea Clement dit Fiefvez

#13, ° 6 februari 1762, † 26 november 1762
VaderLeo Jan Frans Clement dit Fiefvez (11-apr.-1738 - 31-aug.-1785)
MoederMaria Francisca Strobbe (13-mei-1737 - 23-jan.-1813)
Geboorte6 feb. 1762 Maria Cecilia Dorothea Clement dit Fiefvez is geboren zaterdag, 6 feb. 1762 te Izegem B. 
Overlijden26 nov. 1762  Zij overleed vrijdag, 26 nov. 1762 te Izegem, B , in de leeftijd van 9 maanden en 20 dagen. 
Staat in:Stam Clement

Jean Clement

#14
VaderDenys Clement ( - aug.-1608)
Moeder(-?-) (-?-) ( - na aug.-1608)
Huwelijk Jean Clement huwde met Gertrude Coels
loopbaan  Jean Clement was eerst op domein Estocquoy, Tubeke, dan leenhouder op domein Woudenbroek, Halle. Is een stamvader in Halle en Lembeek. 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Jean Clement en Gertrude Coels

Nicolas Clement

#15
VaderDenys Clement ( - aug.-1608)
Moeder(-?-) (-?-) ( - na aug.-1608)
Staat in:Stam Clement

François Clement

#16
VaderDenys Clement ( - aug.-1608)
Moeder(-?-) (-?-) ( - na aug.-1608)
Staat in:Stam Clement

Gertrude Coels

#17, † vóór februari 1656
Huwelijk Gertrude Coels huwde met Jean Clement, zoon van Denys Clement en (-?-) (-?-)
Overlijdenv feb. 1656  Zij overleed v feb. 1656; Ze stierf als weduwe.. 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Gertrude Coels en Jean Clement

Marie Lisse

#18
Huwelijk1543 Marie Lisse huwde 1543 met Jehan Clement, zoon van Denys Clement en Isabeau Marsille
Huwelijk 2  Marie Lisse trouwde, met Philippe Temmermans, voor haar in tweede huwelijk. 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Marie Lisse en Jehan Clement

Jean Clement

#19
VaderJehan Clement ( - 1608)
MoederMarie Lisse
loopbaan  Jean Clement was schepen van Ham. 
Staat in:Stam Clement

Franchois Clement

#20, † 1639
VaderJehan Clement ( - 1608)
MoederMarie Lisse
Huwelijk Franchois Clement huwde met Adrienne Fourment, dochter van Pierre Fourment en Marie le Febvre
Overlijden1639  Hij overleed 1639. 
loopbaan  Franchois Clement was beheerder op Ham, dan ook op fief Ghobert te Silly.
Hij had buiten de vermelde personen geen andere nakomelingen 'Clement.'
 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Franchois Clement en Adrienne Fourment

Guillaume Clement

naam-var Ook gekend als Guillaume Clemen.  
#21, † na 1640
VaderJehan Clement ( - 1608)
MoederMarie Lisse
Overlijdenn 1640  Hij overleed n 1640. 
Staat in:Stam Clement

Jacobus Clement

naam-var Ook gekend als Jean Jacques Clement.  
#22, † tussen 1675 en 1679
Oudste (ons bekende), gekleurde afbeelding van wapenschild Clement; Brussel toen nog Vlaams
VaderJehan Clement ( - 1608)
MoederMarie Lisse
Huwelijk27 mei 1624 Jacobus Clement huwde 27 mei 1624 te St-Niklaas, Brussel, B , met Anna Tassalon, dochter van Paul Tassalon en Josijne Beydaels
Overlijdents 1675 - 1679  Hij overleed ts 1675 - 1679; Zij kregen een grafsteen in de kerk van de Grote Karmelieten te Brussel.. 
loopbaan  Jacobus Clement was lakenhandelaar te Brussel en eigenaar van het domein Neufcourt te Tubeke. Neufcourt is een belangrijk domein van >100 ha, gekocht in 1666 van schoonbroer Daniel Tasselon/Gertrude van Liere
Buiten de kinderen geen verdere gegevens bekend over deze Brusselse zijtak.
 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Jacobus Clement en Anna Tassalon

Nicolas Clement

#23
VaderJehan Clement ( - 1608)
MoederMarie Lisse
Staat in:Stam Clement

Joachim Joseph Clement dit Fiefvez

#24, ° 14 februari 1764, † 10 maart 1794
VaderLeo Jan Frans Clement dit Fiefvez (11-apr.-1738 - 31-aug.-1785)
MoederMaria Francisca Strobbe (13-mei-1737 - 23-jan.-1813)
Geboorte14 feb. 1764 Joachim Joseph Clement dit Fiefvez is geboren dinsdag, 14 feb. 1764 te Izegem B. 
Overlijden10 mrt. 1794  Hij overleed maandag, 10 mrt. 1794 te Izegem, B , in de leeftijd van 30. 
Staat in:Stam Clement

Adrienne Fourment

#25, † 18 juni 1667
VaderPierre Fourment
MoederMarie le Febvre
Huwelijk Adrienne Fourment huwde met Franchois Clement, zoon van Jehan Clement en Marie Lisse
Overlijden18 juni 1667  Zij overleed zaterdag, 18 juni 1667. 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Adrienne Fourment en Franchois Clement

Anna Tassalon

naam-var Ook gekend als Joanne Anne Tessaloen Tassilon de Terlinden.  
#26, † 19 oktober 1675
VaderPaul Tassalon
MoederJosijne Beydaels
Huwelijk27 mei 1624 Anna Tassalon huwde 27 mei 1624 te St-Niklaas, Brussel, B , met Jacobus Clement, zoon van Jehan Clement en Marie Lisse
Overlijden19 okt. 1675  Zij overleed zaterdag, 19 okt. 1675 te St-Gery, Brussel, B
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Anna Tassalon en Jacobus Clement

Opmerking  Zij is gegraven in de karmelietenkerk. 

Guillaume Clement

#27, † december 1530
VaderJehan 2 Clement dit Fiefvet (vóór 1460 - vóór juni-1533)
MoederMargherite de Berseille
Geboorte Guillaume Clement is geboren. 
Overlijdendec. 1530  Hij overleed dec. 1530. 
Staat in:Stam Clement

Jehanne Clement

#28
VaderJehan 2 Clement dit Fiefvet (vóór 1460 - vóór juni-1533)
MoederMargherite de Berseille
Geboorte Jehanne Clement is geboren. 
Staat in:Stam Clement
Opmerking  Leefde nog in 1533. 

Josse Clement dit Fiefvet

#29, ° ± 1545, † vóór juni 1602
VaderJehan 4 Clement dit Fiefvet (1510 - 12-sep.-1563)
MoederMagdelaine Paternostre de Caumont ( - ± 1571)
Geboorte± 1545 Josse Clement dit Fiefvet is geboren ± 1545. 
Overlijdenv juni 1602  Hij overleed v juni 1602 te Tille..(?); hij stierf op reis.. 
Staat in:Stam Clement

Kind van Josse Clement dit Fiefvet

Anseau Clement dit Fiefvet

#30
VaderJehan 4 Clement dit Fiefvet (1510 - 12-sep.-1563)
MoederMagdelaine Paternostre de Caumont ( - ± 1571)
Geboorte Anseau Clement dit Fiefvet is geboren. 
Staat in:Stam Clement
 

Klik op blauwe icoon voor familie-overzicht met KW 3-5 gen., naar keuze; elke naam is aanklikbaar. Zwarte icoontjes (camera of pdf) onder een afbeelding, zijn koppelingen naar meer foto's of tekst

G achter plaatsnaam klikt naar een Google-kaart.

Op de lijn ‘staat in’: klik op het gegeven overzicht, en je krijgt de plaats van de betrokkene binnen die stamboom; naam vetjes bovenaan het scherm!