Claes Paridaens

#6061

Kind van Claes Paridaens

Philippus Le Loup

naam-var Ook gekend als Philippe de Wulf.  
#6062, ° 9 maart 1617
VaderPierre Francois le Loup (9-nov.-1585 - 8-jan.-1647)
MoederAegidia Willocqeau (vóór 1590? - )
Geboorte9 mrt. 1617 Geboren 9 mrt. 1617 te Izegem B; peter was Antonius Bouckaert namens Philippe Vilain de Gand, grave van Izegem. 
Overlijden  Hij overleed; als student. 

Antonius Bouckaert

#6063
loopbaan  Antonius Bouckaert was hoogbaillu, 1617; hij was peter van Philippus le Loup, namens de 'grave van Iseghem.' 

Agnes Le Loup

naam-var Ook gekend als Agnes de Wulf.  
#6064, ° 20 maart 1618, † 3 oktober 1672
1642, huwelijk Pieter de Mùelenaere X Agnes le Loùp; let op accenten op alle 'u', en op 'ue' voor latere 'eu' (zie naam kinderen, cf 'Brueghel de oude ' en 'Breughel de Jonge'); let ook op 'de' en 'le' in de naam: los geschreven en kleine letters (zoals nu nog in Nederland). Dit waren de gewone schrijfvormen van die tijd. Nu is er één tak die zich 'de Mûelenaere' noemt, alle archaische vormen samen, als vorm van adeldom.
VaderPierre Francois le Loup (9-nov.-1585 - 8-jan.-1647)
MoederAegidia Willocqeau (vóór 1590? - )
Geboorte20 mrt. 1618 Agnes Le Loup is geboren dinsdag, 20 mrt. 1618 te Izegem B. 
Huwelijk 219 feb. 1642  Agnes Le Loup trouwde 19 feb. 1642 te Izegem, B , met Pieter Willem de Muelenaere, voor haar in tweede huwelijk, zoon van Jan de Muelenaere en Joosyne vanden Berghe, Agnes was toen 23; Pieter Willem was 37; uit dit huwelijk worden 12 kinderen geboren. De moeder schreef zelf een 'memorieblad', een soort persoonlijke biografie met gegevens over haar 12 kinderen. Zie Vlaamse Stam, 1669, 115-121.. 
Overlijden3 okt. 1672  Zij overleed maandag, 3 okt. 1672 te Roeselare, B , in de leeftijd van 54 jaar, 6 maanden en 13 dagen. 

Kinderen van Agnes Le Loup en Pieter Willem de Muelenaere

Opm.  Ref: M. De Bruyne, Vlaamse stam, 1969, 113-123 over gezin De Meulenaere - Le Loup. 
Opm.  Er zijn enkele opvallende feiten in verband met de 12 kinderen van Pieter De Meulenaere / Agnes Le Loup:
1. Plaats van geboorte: 6, op 12, zijn te Roeselare geboren; van de anderen 1 in Kortrijk, 5 te Brugge. De Raadspensionaris en griffier van Roeselare verbleef met zijn gezin buiten Roeselare over de jaren 1646-1651 (ongetwijfeld gevlucht wegens pest en oorlog). Een Judocus en een Petrus De Muelenaere, zonen van Judocus, stierven op 29 en 25 juli 1647 te Roeselare aan pest. Dit zijn vermoedelijk neven van Petrus.
2. Van de 12 geboorten zijn er 5 zonder spoor in de doopregisters, nl. een nooddoop te Roeselare, maar ook 4 geboorten te Brugge. De 4 laatste geboorten, te Roeselare, zijn ingeschreven met een dubbele datum: een eerste voor een doopsel zonder doopnaam maar met de vermelding van de ouders, en een tweede datum voor de 'ceremonie' met naamgeving en inschrijving van de peter en meter. Dit wijst erop, dat de PR liefst niet de enige genealogische bron is voor de stamboom, zeker niet in woelige tijden.
3. Graag ook aandacht voor de levensloop van de kinderen: 2 zijn gestorven bij de geboorte, 3 stierven jonger dan 25 jaar, verder zijn er: een pater jezuiet, een pater predikheer, een religieuse in Kortrijk en twee begijnen te Brugge. Dit valt in een periode met een groot tekort aan seculiere priesters (veel parochies hebben jarenlang geen pastoor, zie tijdlijn Spaanse tijd. Ten slotte: één zoon heeft gekend nageslacht en is opvolger van de vader als raadspensionaris en griffier te Roeselare, een functie die als leenpacht in de familie bleef tot de Franse revolutie. Zij cumuleerden als dusdanig erg veel hedendaagse functies, niet alleen als secretaris van gemeente en gerecht, maar ook als onderzoeksrechter en notaris (Vlaamse stam, 1965, 17-25.)
 

Pieter Willem de Muelenaere

naam-var Ook gekend als Petrus de Meulenaere.  
#6065, ° 17 september 1604, † 8 september 1666
let op 'ùe' = latere 'eu'; cf Brueghel 'de Oude' en Breughel 'de Jonge'
VaderJan de Muelenaere ( - 28-okt.-1642)
MoederJoosyne vanden Berghe ( - na 1644)
Geboorte17 sep. 1604 Pieter Willem de Muelenaere is geboren vrijdag, 17 sep. 1604 te Roeselare B. 
Huwelijk Hij huwde met Laurentia Elias, dochter van Joorys Elias en Louise Ogiers; er waren 4 kinderen: Jean Baptiste, Josephina, Maria Ludovica en Judoca Maria; twee van hen stierven 'vroegtijdig.' 
Huwelijk 219 feb. 1642  Pieter Willem de Muelenaere trouwde 19 feb. 1642 te Izegem, B , met Agnes Le Loup, dochter van Pierre Francois le Loup en Aegidia Willocqeau, voor haar in tweede huwelijk. Agnes was toen 23; Pieter Willem was 37; uit dit huwelijk worden 12 kinderen geboren. De moeder schreef zelf een 'memorieblad', een soort persoonlijke biografie met gegevens over haar 12 kinderen. Zie Vlaamse Stam, 1669, 115-121.
Overlijden8 sep. 1666  Hij overleed woensdag, 8 sep. 1666 te Roeselare, B , in de leeftijd van 61. 
loopbaan  Pieter Willem de Muelenaere was licentiaat in beide rechten (utriusque juris licentiatus), raadspensionaris en burgemeester van Roeselare 1632-1633 en vanaf 1634; ook voorschepen en 'burchmeester' van stad Diksmuide; maar vooral: raadpensionaris en griffier van stad Roeselare, 1642 (de belangrijkste functie voor het beleid van de stad, inbegrepen ook rechterlijke invloed); ook griffier van het Ambacht Roeselare. 

Kinderen van Pieter Willem de Muelenaere en Laurentia Elias

Kinderen van Pieter Willem de Muelenaere en Agnes Le Loup

Opm.  Over de ouders van Deze Pieter de Muelenaere bestaan staan verschillende versies op het internet (zie Geneanet). Vooral de naam van de moeder is erg variabel. Zo vindt men Josephe Vander Perche, of Marie van Westbussche. Wij behouden de ouders zoals gegeven door M. De Bruyne, Vlaamse stam, p.113ev, 1969, die vooral werkte op basis van familiestukken. In alle geval wordt Judoca Vanden Berghe, weduwe van Joannes de muelenaere vermeld als meter van de eerste levend geboren dochter van Agnes Le Loup, 1644.
Voor de hogere ascendenten volgen we C. Chazelle, die hierbij goed aansluit (Josephe Van der Perche gelijkstellend met Joossijne Ven den Berghe.)
 
Tijdsbeeld: Het was de woelige tijd van permanente oorlog van Lodewijk XIV tegen de Spanjaarden, of later tegen de geallieerden die hier de Franse invallen bestrijden. Sedert 1625 waren de hertogen van Neuburg door de Rijksdag van Düsseldorf aangesteld als erfachtige heren van Wijnendale en Roeselare. Op 23 december 1643 schreef Pieter een brief naar zijn heer Wolgang Willem hertog van Neuberg en paltsgraaf van de Rijn, waaruit:" Wij, en den meerderen deel van insetenen deser stede (Roeselare) verjaeght ende verstroyt, d'eene herrewaerts ende dander errewaert, veele van huysen byde soldaten hierbinnen ommegetrocken, andere in brande ghestecken, den landtsman berooft van sijn graen, peerden coeyen ende alle catheylen en grote menichte insetenen ghestorven van druck, armoede ende contagieuse siecte, andere ghevlucht, ende achterbleven". In feite was die exodus reeds bezig vanaf 1560 (toen door de lokale godsdienstoorlog voorafgaand aan Franse invallen), en die oorlogstoestand, met dieptepunt in 1695, zal nog duren tot zowat 1713 (vrede van Utrecht). Ook de familie De Meulenaere - Le Loup verblijft vaak in Kortrijk of Brugge i.p.v. Roeselare; zie geboorten en overlijdens. Ommuurde steden waren een stuk veiliger voor loslopende legerbendes dan dorpen of kleinere steden. Zie meer gegevens in de 'tijdlijn Spaanse Periode'.

Judith Le Loup

naam-var Ook gekend als Judith de Wulf.  
#6066, ° 13 november 1619
VaderPierre Francois le Loup (9-nov.-1585 - 8-jan.-1647)
MoederAegidia Willocqeau (vóór 1590? - )
Geboorte13 nov. 1619 Geboren 13 nov. 1619 te Izegem B; peter was Antonius van Huerne
Huwelijk Zij huwde met Jacob Vander Beke

Jacob Vander Beke

#6067, ° ± 1620, † 28 juli 1674
Geboorte± 1620 Jacob Vander Beke is geboren ± 1620 te Belsele, OVl., B. 
Huwelijk Hij huwde met Judith Le Loup, dochter van Pierre Francois le Loup en Aegidia Willocqeau
Huwelijk 2  Jacob Vander Beke trouwde met Anthonette Le Loup, dochter van Pierre Francois le Loup en Aegidia Willocqeau, voor haar in tweede huwelijk; Anthonia is de zus van Judith, eerste vrouw van Jacob
Overlijden28 juli 1674  Hij overleed zaterdag, 28 juli 1674 te Kortrijk, B
loopbaan  Jacob Vander Beke was hoogbaillu van prinsdom Izegem; schepen van kasselrij Kortrijk, 1663. 

Kind van Jacob Vander Beke en Anthonette Le Loup

Antonius van Huerne

#6068, † 19 mei 1666
VaderAntoine van Huerne ( - 1593)
MoederCatharine de Cordes (1554 - 1637)
Huwelijk Antonius van Huerne huwde met Catharina van Eyndhoudts
Overlijden19 mei 1666  Hij overleed woensdag, 19 mei 1666 te 'Blauwhuis' of 'Blauwpoorte', Izegem, B
loopbaan  Antonius van Huerne was heer van Schiervelde, Bunnegem, Aishove, Negenbruggen. 

Kind van Antonius van Huerne en Catharina van Eyndhoudts

Francisca Le Loup

#6069, ° 18 april 1624, † 24 september 1672
VaderPierre Francois le Loup (9-nov.-1585 - 8-jan.-1647)
MoederAegidia Willocqeau (vóór 1590? - )
Geboorte18 apr. 1624 Geboren 18 apr. 1624 te Izegem B; peter was Maerten de Croix Here van Dadizele
Overlijden24 sep. 1672  Zij overleed zaterdag, 24 sep. 1672 te Kortrijk, B , in de leeftijd van 48 jaar, 5 maanden en 6 dagen. 
loopbaan  Zij was Kloosterlinge in de Abdij van Groeninghe, Kortrijk; bij overlijden 'monasterii procuratrix' genoemd, zoiets als zaakwaarnemer van het klooster (?) 

Maerten de Croix Here van Dadizele

#6070

Maria Clara Le Loup

#6071, ° 14 augustus 1627, † 23 juli 1666
VaderPierre Francois le Loup (9-nov.-1585 - 8-jan.-1647)
MoederAegidia Willocqeau (vóór 1590? - )
Geboorte14 aug. 1627 Maria Clara Le Loup is geboren zaterdag, 14 aug. 1627 te Izegem B. 
Huwelijk16 okt. 1650 Zij huwde 16 okt. 1650 te Roeselare, B , met Petrus Vanderbeke Maria Clara was toen 23, Petrus was 28. 
Overlijden23 juli 1666  Zij overleed vrijdag, 23 juli 1666 te Belsele, OVl., B , in de leeftijd van 38 jaar, 11 maanden en 9 dagen. 

Petrus Vanderbeke

#6072, ° 4 augustus 1622
Geboorte4 aug. 1622 Petrus Vanderbeke is geboren donderdag, 4 aug. 1622 te Belsele, Sint-Niklaas, O-Vl., B. 
Huwelijk16 okt. 1650 Hij huwde 16 okt. 1650 te Roeselare, B , met Maria Clara Le Loup, dochter van Pierre Francois le Loup en Aegidia Willocqeau, Maria Clara was toen 23, Petrus was 28. 
loopbaan  Petrus Vanderbeke was hoogbaljuw van Izegem, 1655, in opvolging van de schoonvader.
NB: vermoedelijk een beperkte periode binnen 1682-1655. Carl Claes geeft het echtpaar 8 kinderen geboren te Belsele, 1651, 1657, 1660, 1664, 1670, 1671, 1673, 1676.
 

Anthonette Le Loup

#6073, ° ± 1622, † 26 december 1687
VaderPierre Francois le Loup (9-nov.-1585 - 8-jan.-1647)
MoederAegidia Willocqeau (vóór 1590? - )
Geboorte± 1622 Anthonette Le Loup is geboren ± 1622 te Izegem B. 
Huwelijk 2  Anthonette Le Loup trouwde, met Jacob Vander Beke, voor haar in tweede huwelijk; Anthonia is de zus van Judith, eerste vrouw van Jacob. 
Overlijden26 dec. 1687  Zij overleed vrijdag, 26 dec. 1687 te Izegem, B

Kind van Anthonette Le Loup en Jacob Vander Beke

Maximiliaen Le Loup

naam-var Ook gekend als Maximilianus le Loup-Denys.  
#6074, † 24 juli 1684
VaderPierre Francois le Loup (9-nov.-1585 - 8-jan.-1647)
MoederEleonore de Visch (± 1603 - 24-juli-1641)
Geboorte Maximiliaen Le Loup is geboren te Izegem B. 
Huwelijk Hij huwde met Francisca De Nys
Overlijden24 juli 1684  Hij overleed maandag, 24 juli 1684 te Izegem, B
loopbaan  Maximiliaen Le Loup was heer van Raseuil; hoogbaljuw ('hoochbaillu') te Izegem, 1676, na schoonbroer vander Beke. 

Kinderen van Maximiliaen Le Loup en Francisca De Nys

Jacoba Judoca Le Loup

Naam Jacoba Judoca Le Loup
#6075, ° 20 april 1634
VaderPierre Francois le Loup (9-nov.-1585 - 8-jan.-1647)
MoederEleonore de Visch (± 1603 - 24-juli-1641)
Geboorte20 apr. 1634 Jacoba Judoca Le Loup is geboren donderdag, 20 apr. 1634 te Izegem B. 
Huwelijk Zij huwde met Jacobus Focquedey

Jacobus Focquedey

#6076
Huwelijk Jacobus Focquedey huwde met Jacoba Judoca Le Loup, dochter van Pierre Francois le Loup en Eleonore de Visch
loopbaan  Jacobus Focquedey was schepen van Ieper. 

Petrus Frans Le Loup

#6077, ° 2 juni 1637
VaderPierre Francois le Loup (9-nov.-1585 - 8-jan.-1647)
MoederEleonore de Visch (± 1603 - 24-juli-1641)
Geboorte2 juni 1637 Petrus Frans Le Loup is geboren dinsdag, 2 juni 1637 te Izegem B. 
loopbaan  Petrus Frans Le Loup was Jezuïet te Kortrijk. 

Paulus Josephus Le Loup

#6078, ° 13 februari 1639, † 28 juni 1682
VaderPierre Francois le Loup (9-nov.-1585 - 8-jan.-1647)
MoederEleonore de Visch (± 1603 - 24-juli-1641)
Geboorte13 feb. 1639 Geboren 13 feb. 1639 te Izegem B; peter was Paulus De Baete hoogbillu te Hondschote
Overlijden28 juni 1682  Hij overleed zondag, 28 juni 1682 te Kortrijk, B , in de leeftijd van 43; met 'hooggeluid' begraven in de St-Annakapel van St-Maarten te Kortrijk op 8 juli 1682. 
loopbaan  Paulus Josephus Le Loup was priester te Kortrijk. 

Paulus De Baete hoogbillu te Hondschote

#6079

Barbara Theresia Le Loup

naam-var Ook gekend als Therese de Wulf.  
#6080, ° 18 november 1640, † 4 augustus 1705
VaderPierre Francois le Loup (9-nov.-1585 - 8-jan.-1647)
MoederEleonore de Visch (± 1603 - 24-juli-1641)
Geboorte18 nov. 1640 Barbara Theresia Le Loup is geboren zondag, 18 nov. 1640 te Izegem B; gedoopt 25 nov. 
Huwelijk9 apr. 1663 Zij huwde 9 apr. 1663 te Izegem, B , met Jacobus Amerlinck, zoon van Jan Hamerlinck en Maria Fremault, Barbara Theresia was toen 22, Jacobus was 28; 9 kinderen te Izegem geboren; er zijn zeer veel afstammelingen met naam Amerlinck vooral in West- maar ook Oost-Vlaanderen. 
Overlijden4 aug. 1705  Zij overleed dinsdag, 4 aug. 1705 te Izegem, B , in de leeftijd van 64 jaar, 8 maanden en 17 dagen; begraven in de 'hoogkerk' tegen betaling van 12 £ pars. 

Kinderen van Barbara Theresia Le Loup en Jacobus Amerlinck

Jacobus Amerlinck

naam-var Ook gekend als Jacques Hamerlinck.  
#6081, ° 8 mei 1634, † 7 september 1717
VaderJan Hamerlinck (20-aug.-1596 - 10-dec.-1648)
MoederMaria Fremault (15-okt.-1602 - )
Geboorte8 mei 1634 Jacobus Amerlinck is geboren maandag, 8 mei 1634 te Kortrijk B. 
Huwelijk9 apr. 1663 Hij huwde 9 apr. 1663 te Izegem, B , met Barbara Theresia Le Loup, dochter van Pierre Francois le Loup en Eleonore de Visch, Barbara Theresia was toen 22, Jacobus was 28; 9 kinderen te Izegem geboren; er zijn zeer veel afstammelingen met naam Amerlinck vooral in West- maar ook Oost-Vlaanderen. 
Overlijden7 sep. 1717  Hij overleed dinsdag, 7 sep. 1717 te Izegem, B , in de leeftijd van 83. 
loopbaan  Jacobus Amerlinck was baljuw te Lendelede, 1670; schepen en burgemeester van Izegem. 

Kinderen van Jacobus Amerlinck en Barbara Theresia Le Loup

Carolus Ludovicus Vancoillie

#6082, ° 1 oktober 1846, † 28 oktober 1929
VaderCharles Van Coillie (16-jan.-1808 - 8-juni-1875)
MoederRosalie Vervaecke (7-mei-1818 - 11-mrt.-1873)
Geboorte1 okt. 1846 Carolus Ludovicus Vancoillie is geboren donderdag, 1 okt. 1846 te Pittem, WVl., B. 
Huwelijk28 apr. 1881 Hij huwde 28 apr. 1881 te St-Eloois-Winkel, Ledegem, WVl., B , met Philomene Vanneste Philomene was toen 19, Carolus Ludovicus was 34; er zijn in totaal 12 kinderen. 
Overlijden28 okt. 1929  Hij overleed maandag, 28 okt. 1929 te Roeselare, B , in de leeftijd van 83. 
loopbaan  Carolus Ludovicus Vancoillie was boever. 

Kind van Carolus Ludovicus Vancoillie en Philomene Vanneste

Philomene Vanneste

#6083, ° 29 april 1861, † 9 januari 1920
Geboorte29 apr. 1861 Philomene Vanneste is geboren maandag, 29 apr. 1861 te St-Eloois-Winkel, Ledegem, WVl., B. 
Huwelijk28 apr. 1881 Zij huwde 28 apr. 1881 te St-Eloois-Winkel, Ledegem, WVl., B , met Carolus Ludovicus Vancoillie, zoon van Charles Van Coillie en Rosalie Vervaecke, Philomene was toen 19, Carolus Ludovicus was 34; er zijn in totaal 12 kinderen. 
Overlijden9 jan. 1920  Zij overleed vrijdag, 9 jan. 1920 te St-Eloois-Winkel, Ledegem, WVl., B , in de leeftijd van 58 jaar, 8 maanden en 11 dagen. 

Kind van Philomene Vanneste en Carolus Ludovicus Vancoillie

Séraphine Joseph Bague

#6084, ° 17 juli 1758, † 20 februari 1760
VaderPierre François Bague (± 1718 - 30-sep.-1766)
MoederMarie-Antoinette Deleroyere
Geboorte17 juli 1758 Séraphine Joseph Bague is geboren maandag, 17 juli 1758 te La Madeleine, Lille, Rijsel, F. 
Overlijden20 feb. 1760  Zij overleed woensdag, 20 feb. 1760 te La Madeleine, Lille, Rijsel, F , in de leeftijd van 1 jaar, 7 maanden en 3 dagen. 

Joannes Baptiste Hamerlinck

#6085, ° 16 januari 1707
VaderSr Pieter Francois Amerlinck (13-nov.-1673 - 4-juli-1713)
MoederJoe (Jonkvrouwe) Jeanna Marie Vanhecke
Geboorte16 jan. 1707 Joannes Baptiste Hamerlinck is geboren zondag, 16 jan. 1707 te Izegem B. 
loopbaan  Joannes Baptiste Hamerlinck was pater recollet (franciscaan volgens de oude strenge regels.) 

Julien Dubois

#6086, ° 16 februari 1871, † 7 januari 1946
VaderEmile Adolf Dubois
MoederHenriette Rosalie Parmentier ( - 8-apr.-1929)
Geboorte16 feb. 1871 Julien Dubois is geboren donderdag, 16 feb. 1871 te Menen B; twijfel over datum. 
Overlijden7 jan. 1946  Hij overleed maandag, 7 jan. 1946 te Haringe, Poperinge, B , in de leeftijd van 74. 
loopbaan  Julien Dubois was priester vanaf 1895, was hij collegeleraar te Poperinge, onderpastoor te Merkem, pastoor te St-Jan-ter-Biezen, Watou en vanaf 1933 pastoor te Roesbrugge. 

Albert I

#6087

Etienne Bagein

Naam Etienne Bagein
#6088, ° 14 november 1901, † 13 juni 1982
VaderFlorent Bagein (3-nov.-1859 - 19-dec.-1937)
MoederMarie Feys (2-jan.-1871 - 18-feb.-1948)
Geboorte14 nov. 1901 Etienne Bagein is geboren donderdag, 14 nov. 1901 te Roeselare B. 
Overlijden13 juni 1982  Hij overleed zondag, 13 juni 1982 te Makamba, Burundi , in de leeftijd van 80. 
loopbaan  Etienne Bagein was priester gewijd bij de Witte Paters, te Carthago in 1928. Werkte 53 jaar in Burundi (1929-1982), waar hij blijkbaar een 100-tal missieposten gesticht heeft (Gerard Clement). 
loopbaan  Etienne Bagein was Witte Pater in Burundi. 

Paul Bagein

#6089, ° 7 juli 1912, † 28 mei 1982
VaderFlorent Bagein (3-nov.-1859 - 19-dec.-1937)
MoederMarie Feys (2-jan.-1871 - 18-feb.-1948)
Geboorte7 juli 1912 Paul Bagein is geboren zondag, 7 juli 1912 te Roeselare B. 
Overlijden28 mei 1982  Hij overleed vrijdag, 28 mei 1982 te Brugge, B , in de leeftijd van 69. 
loopbaan  Paul Bagein was priester, 1938, bij de Witte Paters (Missionarissen van Afrika), vertrok voor 11 jaar naar Burundi, was dan overste te Beersel, novicemeester te Varsenare en econoom van klooster te Gits. 

Jenne Clement dit Fievet

naam-var Ook gekend als Joanna Clement.  
#6090, † 22 oktober 1707
VaderDenis Clement dit Fiefvet (vóór 1630 - 23-juni-1705)
MoederJanneken du Bois (± 1625 - )
Geboorte Jenne Clement dit Fievet is geboren; geboortedatum en -plaats onbekend; mogelijks gaat het om Josina Francisca die in de familie de roepnaam Jenne meekreeg, hoewel we weten dat Jenne= Joanna en Joosine=Judoca. In alle geval vinden we niets over de geboorte van Jenne (Joanna) en anderszijds niets over het later leven van Joosine.. 
Overlijden22 okt. 1707  Zij overleed zaterdag, 22 okt. 1707 te St-Maarten, Kortrijk, B
loopbaan  Zij was begijn ('bagintien') te Kortrijk; zij bezat een huis in het begijnhof samen met haar tante Anna, eveneens begijn. 
Staat in:Stam Clement
 

Klik op blauwe icoon voor familie-overzicht met KW 3-5 gen., naar keuze; elke naam is aanklikbaar. Zwarte icoontjes (camera of pdf) onder een afbeelding, zijn koppelingen naar meer foto's of tekst

G achter plaatsnaam klikt naar een Google-kaart.

Op de lijn ‘staat in’: klik op het gegeven overzicht, en je krijgt de plaats van de betrokkene binnen die stamboom; naam vetjes bovenaan het scherm!