Jacobus Temmerman

#841
Huwelijk 23 mrt. 1728 Jacobus Temmerman truwde een tweede maal 3 mrt. 1728 te Eke, Nazareth, OVl., B , met Livina De Maertelaere Livina huwde dus een tweede maal, amper 3 weken na de dood van Joannes Balcaen. 

Francisca Strobbe

#842

Ghislena Clement

naam-var Ook gekend als Ghislaine.  
#843, ° 15 januari 1671
VaderJohannes Clement
MoederJacoba de Vlamincq (feb.-1647 - )
Geboorte15 jan. 1671 Ghislena Clement is geboren donderdag, 15 jan. 1671 te Bierghes, Bierk, Rebecq, W-Br., B; peter en meter waren Ghislena Clement en Guillelmus Flament
Staat in:Stam Clement

Marie Adeleide Clement dit Fiefvez

naam-var Ook gekend als Adelaïde dit Fiefvez.  
#844, ° 9 augustus 1803, † 14 januari 1867
VaderLeo Clemens Florent Clement dit Fiefvez (12-mei-1777 - 20-juli-1813)
StiefmoederAngela Camilla Gryspeerdt (11-dec.-1776 - 20-juni-1827)
Geboorte9 aug. 1803 Marie Adeleide Clement dit Fiefvez is geboren dinsdag, 9 aug. 1803 te Izegem B; (21 thermidor jaar 11). 
Overlijden14 jan. 1867  Zij overleed maandag, 14 jan. 1867 te Izegem, B , in de leeftijd van 63 jaar, 5 maanden en 5 dagen; aan tyfus, op dezelfde dag als broer Florent.. 
Staat in:Stam Clement

Isabella Maria Balcaen

#845, ° 15 januari 1750, † 18 maart 1833
VaderJoannes Balcaen (11-feb.-1721 - 30-mrt.-1785)
MoederJoanna D'hossche (1-dec.-1719 - 18-sep.-1751)
Geboorte15 jan. 1750 Isabella Maria Balcaen is geboren donderdag, 15 jan. 1750 te Nazareth, OVl., B. 
Huwelijk19 jan. 1779 Zij huwde 19 jan. 1779 te Nazareth, OVl., B , met Franciscus De Ruyck, Isabella Maria was 29. 
Overlijden18 mrt. 1833  Zij overleed maandag, 18 mrt. 1833 te Nazareth, OVl., B , in de leeftijd van 83 jaar, 2 maanden en 3 dagen. 

August Clement dit Fiefvez

naam-var Ook gekend als Maria August Clément.  
#846, ° 26 december 1804, † 14 november 1851
VaderLeo Clemens Florent Clement dit Fiefvez (12-mei-1777 - 20-juli-1813)
StiefmoederAngela Camilla Gryspeerdt (11-dec.-1776 - 20-juni-1827)
Geboorte26 dec. 1804 August Clement dit Fiefvez is geboren woensdag, 26 dec. 1804 te Izegem B; (5 nivose jaar 13). 
Huwelijk23 juli 1828 Hij huwde 23 juli 1828 te Izegem, B , met Barbara Theresia Breda, dochter van Constant Breda en Brigitta D'Hoop, August was toen 23, Barbara Theresia was 21. 
Huwelijk 21837  August Clement dit Fiefvez trouwde 1837 met Catharina Bettremieux, dochter van Louis Joseph Bettremieux en Joanna Catharina Maes, voor haar in tweede huwelijk
Overlijden14 nov. 1851  Hij overleed vrijdag, 14 nov. 1851 te Izegem, B , in de leeftijd van 46. 
loopbaan  August Clement dit Fiefvez was organist en zanger (o.a.1825, 1847) in de St-Tillo-kerk, te gelijk winkelier, na huwelijk wonend op de Gentstraat 55; in dit huis woonde toen een tweede gezin, Kerkhof-Vandewalle met 2 kinderen, maar ook twee kinderen met familienaam Breda: Hypolita en Rozalie. August Clement en gezin woonden later op de Marktstraat (o.a. 1847) te Izegem.
August kan gezien worden als de centrumfiguur van een organistenfamilie: Christianus Norbertus Benedictus Clement #101 was een oom; Henri Hypolite een zoon, Julien, Josephine (zuster Blanche) en Germain kleinkinderen, en Daniël een achterkleinzoon, allen organisten (of: orgelisten). Alleen Germain maakte hiervan een hoofdberoep, na emigratie naar de USA, de anderen bleven organist, eerder als nevenactiviteit en vooral om de muzikale interesse.
De broer van August, Carel Louis, zet ondertussen de lijn van de kosters verder. De twee lijnen zullen later nog opnieuw samenlopen bij het huwelijk van Julien X Josephine. Ook in verdere generaties vindt men muzikaal talent.
 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van August Clement dit Fiefvez en Barbara Theresia Breda

Kinderen van August Clement dit Fiefvez en Catharina Bettremieux

Marie Virginie Clement dit Fiefvez

#847, ° 22 juni 1806, † 3 juli 1841
VaderLeo Clemens Florent Clement dit Fiefvez (12-mei-1777 - 20-juli-1813)
StiefmoederAngela Camilla Gryspeerdt (11-dec.-1776 - 20-juni-1827)
Geboorte22 juni 1806 Marie Virginie Clement dit Fiefvez is geboren zondag, 22 juni 1806 te Izegem B. 
Huwelijk6 aug. 1834 Zij huwde 6 aug. 1834 te Izegem, B , met Franciscus Ignatius Dekeijser, zoon van Louis Dekeyser en Barbara Deraedt, Marie Virginie was 28. 
Overlijden3 juli 1841  Zij overleed zaterdag, 3 juli 1841 te Izegem, B , in de leeftijd van 35 jaar en 11 dagen. 
loopbaan  Zij was naaister bij overlijden. 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Marie Virginie Clement dit Fiefvez en Franciscus Ignatius Dekeijser

Carolus Ludovicus Clement dit Fiefvez

naam-var Ook gekend als Karel Lodewijk, Ludovicus, Charles Louis Clement.  
#848, ° 27 januari 1808, † 10 maart 1887
Vroegere St-Tillokerk: waar Maximiliaen, Leo, Florent en Charles Clement koster waren. De kerk was deels romaans, met een achtkantige toren van 33 meter uit de 12e eeuw: Sanderus, 1643, schrijft o.a.. 'van oude tyden vermaerd door haren uerwekker': die sloeg het uur, het halfuur en het kwartuur, met oorsponkelijk (1550) 8 klokjes (een vol oktaaf ) en een zware klok, genaamd Hilonius (Tillo) van 4200 pond voor de grondtoon. In 1750 werden 4 klokjes hergoten, waarvan 2 verzwaard om een driegeluid te geven met de zware klok. In 1768 waren er nog 21 nieuwe klokjes bijgekomen voor de handcarillon. Begin 19e eeuw is de grote klok al luidend gebarsten. In 1862 bestonden nog 4 klokjes gegoten in 1550.
Tot 1806 lag ook het kerkhof rond de kerk. Kerk gesloopt in 1852 om vervangen te worden door huidige neo-gotische kerk, ingewijd 1855.
VaderLeo Clemens Florent Clement dit Fiefvez (12-mei-1777 - 20-juli-1813)
MoederAngela Camilla Gryspeerdt (11-dec.-1776 - 20-juni-1827)
Geboorte27 jan. 1808 Carolus Ludovicus Clement dit Fiefvez is geboren woensdag, 27 jan. 1808 te Izegem B. 
Huwelijk1 mei 1844 Hij huwde 1 mei 1844 te Izegem, B , met Sophia Justina Sabbe, dochter van Joannes Ignatius Sabbe en Maria Theresia De Bels, Carolus Ludovicus was toen 36, Sophia Justina was 24; de huwelijksgetuigen waren Francis Vandaele en Francis De Keyser
Overlijden10 mrt. 1887  Hij overleed donderdag, 10 mrt. 1887 te Izegem, B , in de leeftijd van 79; aan een beroerte, nadat hij 's morgens nog gezongen had in twee missen. 
loopbaan 
Hij werd rond 1825 borstelmaker, maar was koster vanaf mei 1827, 19 jaar oud en 'cadet' genoemd. Hij blijft 60 jaar koster, zo is hij nog koster in 1886, op een leeftijd van 77 jaar bij het huwelijk van zoon Henri met Honorine. Karel Lodewijk is ook winkelier.
Hij beleefde dus als koster de hongersnoodperiode van de aardappelplaag (1845-1848, dieptepunt 1847) en hielp toen heel wat armen; zelf leefde hij zeer sober.
Hij was de vierde Clement-koster sedert 1728, maar met een onderbreking: na het overlijden van vader Florent in 1813 werd Petrus Michael De Tollenaere koster op St-Tillokerk; die overleed in 1827, waarna Karel Lodewijk de opvolging overnam.
Hij woonde op de Kerkplaats; in 1859 en 1879 in de Kloosterstraat 17. 
Staat in:Kwartierstaat Tillo Behaeghe
Stam Clement

Kinderen van Carolus Ludovicus Clement dit Fiefvez en Sophia Justina Sabbe

Opm.  Bij 50-jarig kosterschap gaf de kerkfabriek een portret geschilderd door Edouard Dejonghe (° Pittem ca 1826 - + Izegem 1912). Nadien liet Karel Louis ook een portret schilderen van zijn vrouw. Die portretten kwamen langs Eliza, het jongste en langstlevende kind van Karel Louis, bij Gabriel Vandenbussche#56 gehuwd met Anna Dupon. Anna stierf te Brugge 1968. Vraag: wie weet waar die portretten nu zijn? Zeer graag zou ik goede foto's willen van die portretten, om vooraan op het voorblad van deze site te zetten! 
Tijdsbeeld:
Periode van 'Stadsvernieuwing' te Izegem, 1881-85, onder burgemeester Hendrik De Muelenaere: Nieuwe Kerk en twee nieuwe straten. Dit veroorzaakte nogal wat verandering op het einde van zijn leven:
1) de oude kerk dateerde deels uit de elfde eeuw en was gedeeltelijk romaans. Die kerk werd afgebroken en vervangen door het huidig neo-gotisch gebouw, een stijl die toen in het Vlaams katholiek milieu opgang maakte (St-Lucas Gent), terwijl de opkomende 'art nouveau' eerder in liberale kringen aanhangers vond. Ook katholieken, zoals pastoor Slosse (fonds Slosse!) betreurden die afbraak;
2) een neef, Petrus Clement #119 zoon van Bruno, overleed de dag dat de oude toren 'instortte', 3 mei 1852
3) om het kerkplein te kunnen uitbreiden, moest ook een tweewoonst verdwijnen, het ene deel bewoond door de koster, het andere door zijn zoon Theophiel Clement-Tanghe
4) er kwamen ook twee nieuwe straten, de St-Hiloniusstraat en de Pélichystraat: de koster en zijn kinderen waren eigenaar van percelen grond die dan onteigend werden (A nr450a,451a, 451b, samen 479 m²). Hiervoor ontvingen ze de effen som van 12.000 (goud)frank, cash betaald bij de akte, 13 juni 1881.

Eduard Clément

#849, ° 14 juni 1809, † 15 april 1825
Geboorte14 juni 1809 Eduard Clément is geboren woensdag, 14 juni 1809. 
Overlijden15 apr. 1825  Hij overleed vrijdag, 15 apr. 1825 in de leeftijd van 15. 

Florent Frans Clement dit Fiefvez

naam-var Ook gekend als Francis Clement.  
naam-var Ook gekend als Francis, Florentin François Clement.  
#850, ° 3 januari 1811, † 14 januari 1867
VaderLeo Clemens Florent Clement dit Fiefvez (12-mei-1777 - 20-juli-1813)
MoederAngela Camilla Gryspeerdt (11-dec.-1776 - 20-juni-1827)
Geboorte3 jan. 1811 Florent Frans Clement dit Fiefvez is geboren donderdag, 3 jan. 1811 te Izegem B. 
Overlijden14 jan. 1867 Hij overleed 14 jan. 1867 te Izegem, B , in de leeftijd van 56; aan tyfus op dezelfde dag, 7 uur na de oudste zus M.-Adeleide, beiden ongehuwd wonend in de Kloosterstraat.. Broer Carolus Ludovicus Clement dit Fiefvez deed aangifte van beide overlijdens. 
loopbaan  Florent Frans Clement dit Fiefvez was 'agent van politie', 1860, 1867. 
Staat in:Stam Clement

Regina Clement dit Fiefvez

naam-var Ook gekend als Reine dit Fiefvez.  
#851, ° 10 februari 1814, † 28 oktober 1880
Regina of Reine, ongehuwd
VaderLeo Clemens Florent Clement dit Fiefvez (12-mei-1777 - 20-juli-1813)
MoederAngela Camilla Gryspeerdt (11-dec.-1776 - 20-juni-1827)
Geboorte10 feb. 1814 Regina Clement dit Fiefvez is geboren donderdag, 10 feb. 1814 te Izegem B; na overlijden van vader. 
Overlijden28 okt. 1880  Zij overleed donderdag, 28 okt. 1880 te Izegem, B , in de leeftijd van 66 jaar, 8 maanden en 18 dagen; in het hospitaal, Roeselarestraat; zij was ongehuwd. 
Staat in:Stam Clement

Sophia Justina Sabbe

#852, ° 2 juni 1819, † 14 januari 1879
VaderJoannes Ignatius Sabbe (23-mei-1780 - 3-apr.-1849)
MoederMaria Theresia De Bels (21-juli-1782 - 24-juli-1819)
Geboorte2 juni 1819 Sophia Justina Sabbe is geboren woensdag, 2 juni 1819 te Izegem B. 
Huwelijk1 mei 1844 Zij huwde 1 mei 1844 te Izegem, B , met Carolus Ludovicus Clement dit Fiefvez, zoon van Leo Clemens Florent Clement dit Fiefvez en Angela Camilla Gryspeerdt, Carolus Ludovicus was toen 36, Sophia Justina was 24; de huwelijksgetuigen waren Francis Vandaele en Francis De Keyser
Overlijden14 jan. 1879  Zij overleed dinsdag, 14 jan. 1879 te Izegem, B , in de leeftijd van 59 jaar, 7 maanden en 12 dagen. 
loopbaan  Zij was winkelierster, in 1845 zowel als 1875, 1876 en 1879. 
Staat in:Kwartierstaat Tillo Behaeghe
Stam Clement

Kinderen van Sophia Justina Sabbe en Carolus Ludovicus Clement dit Fiefvez

Gustaf Marie Joseph Clement dit Fiefvez

#853, ° 25 maart 1846, † 9 december 1882
Gustaf Clement, 'suikereifabrikant'
VaderCarolus Ludovicus Clement dit Fiefvez (27-jan.-1808 - 10-mrt.-1887)
MoederSophia Justina Sabbe (2-juni-1819 - 14-jan.-1879)
Geboorte25 mrt. 1846 Gustaf Marie Joseph Clement dit Fiefvez is geboren woensdag, 25 mrt. 1846 te Izegem B. 
Huwelijk 212 jan. 1876 Hij trouwde, voor haar in tweede huwelijk, 12 jan. 1876 met Virginie Maeyens, dochter van Karel Maeyens en Maria Catharina Hendrickx. Gustaf Marie Joseph was toen 29; Virginie was 44; Virginie was weduwe van Petrus Vanrolleghem, waarvan drie kinderen; blijkbaar geen kinderen Clement
Overlijden9 dec. 1882 Hij overleed 9 dec. 1882 te Izegem, B , in de leeftijd van 36; 'haastig' overleden. Henricus Franciscus Vandenbussche en Leopold Slosse deden aangifte van overlijden; de eerste zwager, de tweede onderpastoor.) 
loopbaan  Gustaf Marie Joseph Clement dit Fiefvez was bij zijn huwelijk koster genoemd (samen met zijn vader?); maar kort daarna nam hij blijkbaar de aanmmak en handel van koffiecichorei over van zijn vrouw-weduwe: in 1879 'chicoré-fabrikant' genoemd, in 1881 'suikereifabrikant' en in 1882 'chicoreifabrikant', ook in 1882 'negociant' genoemd .
De eerste echtgenoot van Virginia, Petrus Vanrolleghem, was inderdaad fabrikant van 'suikerien'; koffiecichorei (= gebrande en gemalen cichoreiwortel) werd tot rond 1950 veel als koffiesurrogaat gebruikt, meestal gemengd met een deel echte koffie. Het is nu nog steeds beschikbaar, al of niet in mengsel, voor wie geen koffie wil. Werd ook 'suikerijkoffie' genoemd.
Hij was ook de eerste voorzitter van 'De Vereenigde Werklieden', opgericht in 1883 als maatschappij voor onderlinge bijstand, die aan de leden vergoedingen betaalde bij ziekte en werkloosheid, later ook een pensioen. Er waren voordien reeds twee vergelijkbare maatschappijen te Izegem, maar deze was weldra de grootste. Zij waren de voorlopers van zowel syndikaat als mutualiteit. Bij de oprichting van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten in 1907, sloot die Vereenigde Werklieden zich hierbij aan, maar bleef nog een zelfstandigheid behouden tot 1938.
 
Staat in:Stam Clement

Eulalie Clement dit Fiefvez

#854, ° 25 augustus 1847, † 5 mei 1899
Eulalie Clement, ongehuwd
VaderCarolus Ludovicus Clement dit Fiefvez (27-jan.-1808 - 10-mrt.-1887)
MoederSophia Justina Sabbe (2-juni-1819 - 14-jan.-1879)
Geboorte25 aug. 1847 Eulalie Clement dit Fiefvez is geboren woensdag, 25 aug. 1847 te Izegem B. 
Overlijden5 mei 1899  Zij overleed vrijdag, 5 mei 1899 te Izegem, B , in de leeftijd van 51 jaar, 8 maanden en 10 dagen; ongehuwd; na een langdurige ziekte. 
loopbaan  Zij was 'negociante' 1881, winkelierster op de Kerkplaats, 1899 (= Kloosterstraat 17?) 
Staat in:Stam Clement

Edmond Clement dit Fiefvez

doopnaam Zijn doopnaam was Edmondus Maria Josephus Clement.  
#855, ° 1 november 1848, † 11 december 1911
VaderCarolus Ludovicus Clement dit Fiefvez (27-jan.-1808 - 10-mrt.-1887)
MoederSophia Justina Sabbe (2-juni-1819 - 14-jan.-1879)
Geboorte1 nov. 1848 Edmond Clement dit Fiefvez is geboren woensdag, 1 nov. 1848 te Izegem B. 
Overlijden11 dec. 1911  Hij overleed maandag, 11 dec. 1911 te Emelgem, Izegem, B , in de leeftijd van 63; gestorven als 'jongman'. 
loopbaan  Edmond Clement dit Fiefvez was 'negociant' 1881, winkelier, 1899. 
Staat in:Stam Clement

Franciscus Theophilus Clement dit Fiefvez

naam-var Ook gekend als Theophile Clement.  
#856, ° 15 januari 1850, † 16 februari 1903
VaderCarolus Ludovicus Clement dit Fiefvez (27-jan.-1808 - 10-mrt.-1887)
MoederSophia Justina Sabbe (2-juni-1819 - 14-jan.-1879)
Geboorte15 jan. 1850 Franciscus Theophilus Clement dit Fiefvez is geboren dinsdag, 15 jan. 1850 te Izegem B. 
Huwelijk8 sep. 1879 Hij huwde 8 sep. 1879 te Izegem, B , met Julia Maria Tanghe, dochter van Jan Francis Tanghe en Marie Theresia Vroman, Franciscus Theophilus was toen 29, Julia Maria was 27; de huwelijksgetuigen waren Gustaf Marie Joseph Clement dit Fiefvez, Henri Emile Clement dit Fiefvez en Edmondus Josephus Tanghe
Overlijden16 feb. 1903  Hij overleed maandag, 16 feb. 1903 te Izegem, B , in de leeftijd van 53. 
loopbaan  Franciscus Theophilus Clement dit Fiefvez was schoenfabrikant of 'schoenmakersbaas', 1879, 1881, wonend, 1892, op de Kerkplaats, (= Kloosterstraat 16). 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Franciscus Theophilus Clement dit Fiefvez en Julia Maria Tanghe

Henri Emile Clement dit Fiefvez

#857, ° 11 september 1851, † 17 juli 1915
1- Gezin Henri Clement/Honorine Devoldere, ca 1893; peuters: Achille en Madeleine
VaderCarolus Ludovicus Clement dit Fiefvez (27-jan.-1808 - 10-mrt.-1887)
MoederSophia Justina Sabbe (2-juni-1819 - 14-jan.-1879)
Geboorte11 sep. 1851 Henri Emile Clement dit Fiefvez is geboren donderdag, 11 sep. 1851 te Izegem B. 
Huwelijk29 jan. 1875 Hij huwde 29 jan. 1875 te Izegem, B , met Celestina Elisa Defoort, dochter van Jan Baptist Defoort en Sidonie Vermeulen, Henri Emile was toen 23, Celestina Elisa was 23; kerkelijk huwelijk: 4 feb. 
Huwelijk 213 jan. 1886 Hij trouwde, voor hem in tweede huwelijk, 13 jan. 1886 te Izegem, B , met Honorina Maria Devoldere, dochter van Petrus Devoldere en Honorine Narcisse Martein. Henri Emile was toen 34; Honorina Maria was 25; burgerlijk huwelijk: 12 jan. 
Overlijden17 juli 1915  Hij overleed zaterdag, 17 juli 1915 te Izegem, B , in de leeftijd van 63; na keelkanker (men sprak toen reeds van "kanker der rookers", zie Michel Clement: Kronieken der familie Clement dit Fiefvez, p. 4). 
loopbaan 
Hij was aanvankelijk 'negociant'1881, 1886 'winkelier', 1875 of 'koopman in kruidenierswaren'genoemd, tot het overlijden van zijn vader-koster, 10 maart 1887; hij woonde op de Marktstraat 5, 1880 en 1886; dan werd Henri, toen 35, de vijfde Clement-koster te Izegem, van de zes op rij. In 1896, 1900 woonde hij in de Gentstraat 94. Tijdens zijn kosterschap werd de gregoriaanse zang ingevoerd in de kerkelijke diensten. 
Staat in:Kwartierstaat Tillo Behaeghe
Stam Clement

Kinderen van Henri Emile Clement dit Fiefvez en Celestina Elisa Defoort

Kinderen van Henri Emile Clement dit Fiefvez en Honorina Maria Devoldere

Opm. 
Een bijzonder man, mag men zeggen:
1) Henri beklom als jongen de kerktoren, langs de kabel van de bliksemafleider, bijna tot aan het uurwerk, toen zijn vader het zag ...
2) Uit de twee huwelijken samen was hij vader van 18 kinderen (hoogste aantal binnen de stamboom), waarvan er vier kloosterling werden. 'Vader was een man met eene rotsvastige katholieke overtuiging, gehecht aan Kerk en priesters.' is de eerste zin van Michel Clement's 'Kronieken der Familie'.
3) Als hij niet thuis was, zocht men hem op in de 'Appel' of in de 'Peer', twee café's op het kerkplein die hij frequent bezocht. De Peer bestaat nog, maar de gemetselde gevelnaam is behangen met een nieuw opschrift.
4) Toen hij finaal ziek was, bleef hij rondlopen. Door de keelkanker hing zijn tong nog vast met twee pezen en dat hinderde het spreken en slikken. Hij wou die tong kwijt en toen niemand die wilde wegknippen, heeft hij ze in stilte zelf weggesneden met zijn zakmes, met als commentaar: 'ik kan nu beter klappen dan te voren'
5) Hij was niet alleen vader van 18 kinderen, bij zijn overlijden had hij een hondje, een papegaai, en hij kweekte kanaries; hij had voordien nog duiven en parkieten. Na zijn overlijden was het stil in huis: ook de hond, de papegaai en de kanaries zwegen, zo vertelt Michel.
 

Celestine Marie Clement dit Fiefvez

#858, ° 29 november 1852, † 24 december 1852
VaderCarolus Ludovicus Clement dit Fiefvez (27-jan.-1808 - 10-mrt.-1887)
MoederSophia Justina Sabbe (2-juni-1819 - 14-jan.-1879)
Geboorte29 nov. 1852 Celestine Marie Clement dit Fiefvez is geboren maandag, 29 nov. 1852 te Izegem B. 
Overlijden24 dec. 1852 Zij overleed 24 dec. 1852 te Izegem, B , 26 dagen na haar geboorte. 
Staat in:Stam Clement

Hippolite Clement dit Fiefvez

doopnaam Zijn doopnaam was Maria Hippolyte dit Fiefvez. 
naam-var Ook gekend als Pol Clement.  
#859, ° 13 juni 1854, † 18 februari 1917
Hippolite, pater redemptorist
VaderCarolus Ludovicus Clement dit Fiefvez (27-jan.-1808 - 10-mrt.-1887)
MoederSophia Justina Sabbe (2-juni-1819 - 14-jan.-1879)
Geboorte13 juni 1854 Hippolite Clement dit Fiefvez is geboren dinsdag, 13 juni 1854 te Izegem B. 
Overlijden18 feb. 1917  Hij overleed zondag, 18 feb. 1917 te Klooster, Beauplateau, St-Hubert, Lux., B , in de leeftijd van 62; plots overleden, maar had ook een ernstige suikerziekte.. 
loopbaan11 okt. 1883 Hippolite Clement dit Fiefvez treedt in 1877 (23 jaar) in het noviciaat van de redemptoristen te St-Truiden; studeert, 1878-1882, filosofie en theologie te Wittem (Limburg, NL); wordt pater-redemptorist gewijd 11 oktober 1883 te Beauplateau, (St-Hubert), Luxemburg; verbleef te St-Truiden, Roeselare (als leider van de H. Familievereniging) en te Beauplateau; was daar meer dan 25 jaar te gelijk 'minister' (=zaakvoerder), novice-meester en 'préfet des frères'; in die laatste functie had hij de leiding over zijn neef, broeder Tillo (Achille Clement; ook neef Gregoire werd redemptorist). Zijn geschriften werden rond 1950 nog gebruikt bij de novice-opleiding aan 'De Jacht' te Heverlee (Hilda Behaeghe, achternicht van Hippolite). 
Staat in:Stam Clement
Anecdote 
In een brief van Beauplateau, 21.04.1914, toen broer Henri wegens keelkanker zijn kosterschap moest afbouwen, drong Hippolite aan dat Gerard, zoon van Henri, 'zonder uitstel' bepaalde personen zou aanspreken om opvolger te worden als koster. We citeren: "Als God wil, er kan een mirakel gebeuren, maar God wil ook dat wij de gewone middels gebruiken. Laat u niet verblinden door de liefde. Ik zie klaarder dan gij, waar wij naar toe gaan, en geloof geen beloften, van de braafste en de ons toegenegenste docteur. Velen zullen achter de plaats zitten en ik zal niet gerust zijn voor ik verzekerd ben van de kant van Gerard. Ik zegen u allen en laat ons voort veel bidden. (ondertekend) Pol"
PS: Gerard werd de volgende koster! 

Helena Ludovica Maria Clement dit Fiefvez

#860, ° 26 augustus 1856, † 20 december 1909
Helena, kloosterzuster 'Ave Maria'
VaderCarolus Ludovicus Clement dit Fiefvez (27-jan.-1808 - 10-mrt.-1887)
MoederSophia Justina Sabbe (2-juni-1819 - 14-jan.-1879)
Geboorte26 aug. 1856 Helena Ludovica Maria Clement dit Fiefvez is geboren dinsdag, 26 aug. 1856 te Izegem B. 
Overlijden20 dec. 1909  Zij overleed maandag, 20 dec. 1909 te Izegem, B , in de leeftijd van 53 jaar, 3 maanden en 24 dagen. 
loopbaan  Zij was kloosterzuster onder de naam Maria Alfonsa, bij de zusters van Maria te Izegem, beter gekend als 'Ave Maria', ook als 'Gesticht de Pélichy' Gentstraat te Izegem; ze stond in een kleuterschool voor minbegoeden, gaf muziekles en speelde orgel. Zij had een wankele gezondheid. 
Staat in:Stam Clement

Jules Joseph Nicolaus Clement dit Fiefvez

#861, ° 6 december 1857, † 26 januari 1859
VaderCarolus Ludovicus Clement dit Fiefvez (27-jan.-1808 - 10-mrt.-1887)
MoederSophia Justina Sabbe (2-juni-1819 - 14-jan.-1879)
Geboorte6 dec. 1857 Jules Joseph Nicolaus Clement dit Fiefvez is geboren zondag, 6 dec. 1857 te Izegem B; peter en meter waren Florent Frans Clement dit Fiefvez
Overlijden26 jan. 1859  Hij overleed woensdag, 26 jan. 1859 te Izegem, B , in de leeftijd van 1. 
Staat in:Stam Clement

Elisa Cecilia Maria Clement dit Fiefvez

naam-var Ook gekend als Elisabeth, Cecilia Maria Clement.  
#862, ° 14 april 1859, † 10 februari 1925
Elisa, 12 kinderen waarvan 8 stierven jonger dan 5 jaar
VaderCarolus Ludovicus Clement dit Fiefvez (27-jan.-1808 - 10-mrt.-1887)
MoederSophia Justina Sabbe (2-juni-1819 - 14-jan.-1879)
Geboorte14 apr. 1859 Elisa Cecilia Maria Clement dit Fiefvez is geboren donderdag, 14 apr. 1859 te Izegem B. 
Huwelijk23 okt. 1882 Zij huwde 23 okt. 1882 te Izegem, B , met Henricus Franciscus Vandenbussche, zoon van Petrus Joannes Vandenbussche en Theresia Francisca Hasson, Henricus Franciscus was toen 26, Elisa Cecilia Maria was 23; de huwelijksgetuigen waren Louis Vandenbussche, Henri Emile Clement dit Fiefvez en Gustaf Marie Joseph Clement dit Fiefvez; kerkelijk huwelijk 24 oktober. 
Overlijden10 feb. 1925  Zij overleed dinsdag, 10 feb. 1925 te Brugge, B , in de leeftijd van 65 jaar, 9 maanden en 27 dagen. 
loopbaan  Zij was 'negociante' 1881. 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Elisa Cecilia Maria Clement dit Fiefvez en Henricus Franciscus Vandenbussche

Opmerking  Van hun twaalf kinderen stierven er dus acht in een leeftijd jonger dan 5 jaar. Zij zelf was evenwel de langstlevende van de 10 kinderen van Karel Louis. 

Celestina Elisa Defoort

#863, ° 24 mei 1851, † 5 mei 1885
VaderJan Baptist Defoort (23-dec.-1815 - 8-aug.-1877)
MoederSidonie Vermeulen (± 1819 - )
Geboorte24 mei 1851 Celestina Elisa Defoort is geboren zaterdag, 24 mei 1851 te Izegem B. 
Huwelijk29 jan. 1875 Zij huwde 29 jan. 1875 te Izegem, B , met Henri Emile Clement dit Fiefvez, zoon van Carolus Ludovicus Clement dit Fiefvez en Sophia Justina Sabbe, Henri Emile was toen 23, Celestina Elisa was 23; kerkelijk huwelijk: 4 feb. 
Overlijden5 mei 1885  Zij overleed dinsdag, 5 mei 1885 te Izegem, B , in de leeftijd van 33 jaar, 11 maanden en 11 dagen; na een lange pijnlijke ziekte. 
loopbaan  Zij was 'vrouwkleermaakster' te Izegem, bij huwelijk; winkelierster, in 1881 en bij haar overlijden. 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Celestina Elisa Defoort en Henri Emile Clement dit Fiefvez

Honorina Maria Devoldere

#864, ° 15 december 1860, † 25 november 1933
Henri en Honorine, 1910 (uitsnijdingen uit trouwfoto Richard)
VaderPetrus Devoldere (29-sep.-1828 - 26-juli-1889)
MoederHonorine Narcisse Martein (10-sep.-1827 - 15-nov.-1896)
Geboorte15 dec. 1860 Honorina Maria Devoldere is geboren zaterdag, 15 dec. 1860 te Langemark, WVl., B. 
Huwelijk 213 jan. 1886 Zij trouwde, voor hem in tweede huwelijk, 13 jan. 1886 te Izegem, B , met Henri Emile Clement dit Fiefvez, zoon van Carolus Ludovicus Clement dit Fiefvez en Sophia Justina Sabbe. Henri Emile was toen 34; Honorina Maria was 25; burgerlijk huwelijk: 12 jan. 
Overlijden25 nov. 1933  Zij overleed zaterdag, 25 nov. 1933 te Brugge, B , in de leeftijd van 72 jaar, 11 maanden en 10 dagen; na een oogoperatie, in het St-Janshospitaal, mogelijks inwendige bloeding; ze leed zwaar aan suikerziekte. Begraven te Izegem. 
loopbaan 
Bij haar huwelijk was zij dienstmeid, wonend te Izegem, daarna winkelierster (ook nog in 1896) en ... moeder van 11 kinderen, waarvan evenwel 4 stierven jonger dan 2 jaar; er was ook de zorg over de 5 overlevende kinderen van het eerste huwelijk: het werd een gezin met 12 kinderen, waarvan 4 kloosterlingen. 
Staat in:Kwartierstaat Tillo Behaeghe
Stam Clement

Kinderen van Honorina Maria Devoldere en Henri Emile Clement dit Fiefvez

Petrus Devoldere

naam-var Ook gekend als Pieter De Voldere.  
#865, ° 29 september 1828, † 26 juli 1889
Pieter Devoldere, vader van Honorine
VaderIvo Leo Devoldere (12-mrt.-1806 - 1-juni-1888)
MoederMaria Theresia De Jonckheere (25-jan.-1799 - 18-jan.-1829)
Geboorte29 sep. 1828 Petrus Devoldere is geboren maandag, 29 sep. 1828 te Oostnieuwkerke, Staden, WVl., B. 
Huwelijk23 sep. 1857 Hij huwde 23 sep. 1857 te St-Jan, Ieper, B , met Fedelia Catharina Dedryver, dochter van Bernardus Dedryver en Theresia Volbout, Fedelia Catharina was toen 31, Petrus was 28; de huwelijksgetuigen waren Carel Louis Devoldere, Engel Albertus Devoldere en Ernestus Augustus De Dryver; De derde getuige (38 jaar) was een broer van Fedelia. 
Huwelijk 228 juli 1858  Petrus Devoldere trouwde 28 juli 1858 te Bikschote, Langemark, WVl., B , met Honorine Narcisse Martein, dochter van Constantinus Josephus Martein en Josepha Catharina Van Riebeke, voor haar in tweede huwelijk. Petrus was toen 29; Honorine Narcisse was 30
Overlijden26 juli 1889  Hij overleed vrijdag, 26 juli 1889 te Langemark, WVl., B , in de leeftijd van 60. 
loopbaan  Petrus Devoldere was 'tapper', zoals vermeld in meerdere akten; volgens Michel Clement was hij koopman in vlas en klein-landbouwer, te Langemark. 
Staat in:Kwartierstaat Tillo Behaeghe

Kinderen van Petrus Devoldere en Honorine Narcisse Martein

Honorine Narcisse Martein

naam-var Ook gekend als Narcisse Martin; de inschrijving als Martin bij de geboorteakte van dochter Honorine Devoldere was onterecht, zoals genoteerd in de huwelijksakte Henri Clement - Honorine Devoldere. Hierin laten haar ouders noteren dat de familienaam "waarlijk is Martein en niet Martin", zich beroepend op het 'advies van de staatsraad van dertigsten Maart 1808'.  
#866, ° 10 september 1827, † 15 november 1896
zusters Martein
VaderConstantinus Josephus Martein (18-nov.-1802 - na 1858)
MoederJosepha Catharina Van Riebeke (29-aug.-1802 - na 1858)
Geboorte10 sep. 1827 Honorine Narcisse Martein is geboren maandag, 10 sep. 1827 te Bikschote, Langemark, WVl., B. 
Huwelijk 228 juli 1858  Honorine Narcisse Martein trouwde 28 juli 1858 te Bikschote, Langemark, WVl., B , met Petrus Devoldere, voor haar in tweede huwelijk, zoon van Ivo Leo Devoldere en Maria Theresia De Jonckheere, Petrus was toen 29; Honorine Narcisse was 30. 
Overlijden15 nov. 1896  Zij overleed zondag, 15 nov. 1896 te Kortemark, Kortemark, WVl., B , in de leeftijd van 69 jaar, 2 maanden en 5 dagen. Komend van Langemark, woonde zij van 1890 tot 1895 bij haar dochter te Izegem, verhuisde dan naar Kortemark, waar ze stierf. 
loopbaan  Zij was naaister bij haar huwelijk. 
Staat in:Kwartierstaat Tillo Behaeghe

Kinderen van Honorine Narcisse Martein en Petrus Devoldere

Jeanette Julienne Marie Clement dit Fiefvez

naam-var Ook gekend als Joanna, Jeannette Clement.  
naam-var Ook gekend als Juvenale; kloosternaam.  
#867, ° 20 maart 1876, † 24 augustus 1973
3- Juvenale (Jeannette Clement, 89 jaar) en Hilda Behaeghe, 1965 te Lokeren
VaderHenri Emile Clement dit Fiefvez (11-sep.-1851 - 17-juli-1915)
MoederCelestina Elisa Defoort (24-mei-1851 - 5-mei-1885)
Geboorte20 mrt. 1876 Jeanette Julienne Marie Clement dit Fiefvez is geboren maandag, 20 mrt. 1876 te Izegem B. 
Overlijden24 aug. 1973  Zij overleed vrijdag, 24 aug. 1973 te Lokeren, OVl., B , in de leeftijd van 97 jaar, 5 maanden en 4 dagen; Met 97 jaar bij overlijden is zij de tweede oudste persoon binnen de Clement-stam. De oudste is Rachel Clement #149 die 99 jaar werd. 
loopbaan  Zij was vanaf 1897, in de Congregatie van de zusters van Liefde; ze is geprofest op 30 augustus 1898, als zr. Juvenale; studeerde onderwijzeres, met bijkomend diploma voor onderwijs aan min-begaafden; zij was 75 jaar kloosterzuster, eerst te St-Denijs, dan Doornik, Melsele en sedert 1925 te Lokeren, als bestuurster van huishoudschool en van school voor buitengewoon onderwijs. 
Staat in:Stam Clement

Josephine Marie Joseph Clement dit Fiefvez

naam-var Ook gekend als Josepha Clement.  
#868, ° 19 maart 1877, † 24 februari 1964
Gezin Julien Clement/Josephine Clement
VaderHenri Emile Clement dit Fiefvez (11-sep.-1851 - 17-juli-1915)
MoederCelestina Elisa Defoort (24-mei-1851 - 5-mei-1885)
Geboorte19 mrt. 1877 Josephine Marie Joseph Clement dit Fiefvez is geboren maandag, 19 mrt. 1877 te Izegem B. 
Huwelijk19 sep. 1899 Zij huwde 19 sep. 1899 te Izegem, B , met Julien Marie Joseph Clement dit Fiefvez, zoon van Henricus Hippolitus Clement dit Fiefvez en Maria Ludovica Theys, Julien Marie Joseph was toen 33, Josephine Marie Joseph was 22; de huwelijksgetuigen waren Florent Clement, Edmond Clement dit Fiefvez, François Defoort en Franciscus Theophilus Clement dit Fiefvez
Overlijden24 feb. 1964  Zij overleed maandag, 24 feb. 1964 te Izegem, B , in de leeftijd van 86 jaar, 11 maanden en 5 dagen. 
Staat in:Stam Clement (#1)
Stam Clement (#2)

Kinderen van Josephine Marie Joseph Clement dit Fiefvez en Julien Marie Joseph Clement dit Fiefvez

Richard Ernest Maria Clement dit Fiefvez

#869, ° 30 mei 1878, † 5 oktober 1880
VaderHenri Emile Clement dit Fiefvez (11-sep.-1851 - 17-juli-1915)
MoederCelestina Elisa Defoort (24-mei-1851 - 5-mei-1885)
Geboorte30 mei 1878 Richard Ernest Maria Clement dit Fiefvez is geboren donderdag, 30 mei 1878 te Izegem B; of 30 april 1878?. 
Overlijden5 okt. 1880  Hij overleed dinsdag, 5 okt. 1880 te Izegem, B , in de leeftijd van 2; twijfel, mogelijks 5 okt 1878. 
Staat in:Stam Clement

Helena Maria Sophia Clement dit Fiefvez

naam-var Ook gekend als Marie-Agnes Clement dit Fiefvez; haar kloosternaam.  
#870, ° 4 juni 1879, † 11 augustus 1963
Helena, Zr Marie-Agnes, 'Arme-Klare' met alle symbolen van de orde, levend in afzondering en soberheid
VaderHenri Emile Clement dit Fiefvez (11-sep.-1851 - 17-juli-1915)
MoederCelestina Elisa Defoort (24-mei-1851 - 5-mei-1885)
Geboorte4 juni 1879 Helena Maria Sophia Clement dit Fiefvez is geboren woensdag, 4 juni 1879 te Izegem B. 
Overlijden11 aug. 1963  Zij overleed zondag, 11 aug. 1963 te Waver, W.-Brab., B , in de leeftijd van 84 jaar, 2 maanden en 7 dagen. 
loopbaan  Zij was kloosterlinge bij de Arme-Klaren Kolotienen, 'geprofest' in het klooster te Hoei, 23 februari 1905; dan medestichteres en ook vicares van het kloster te Ciney. Gouden jubileum gevierd in 1955, in totaal 59 jaar kloosterlinge. 
Staat in:Stam Clement
 

Klik op blauwe icoon voor familie-overzicht met KW 3-5 gen., naar keuze; elke naam is aanklikbaar. Zwarte icoontjes (camera of pdf) onder een afbeelding, zijn koppelingen naar meer foto's of tekst

G achter plaatsnaam klikt naar een Google-kaart.

Op de lijn ‘staat in’: klik op het gegeven overzicht, en je krijgt de plaats van de betrokkene binnen die stamboom; naam vetjes bovenaan het scherm!