Jean van Schorisse

#35791

Kind van Jean van Schorisse

Johanna van Mil, sMills

Naam Johanna van Mil, sMills
#35792, † vóór 21 januari 1402
Huwelijk Johanna van Mil, sMills huwde met Willem Utenhove, zoon van Willem Utenhove en Volcvive, Wolcwyf, Walcina van Sint-Baafs gezegd Zeghers
Huwelijk1387 Zij huwde 1387 met Willem Utenhove, zoon van Willem Utenhove en Volcvive, Wolcwyf, Walcina van Sint-Baafs gezegd Zeghers
Overlijdenv 21 jan. 1402  Zij overleed v 21 jan. 1402. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Johanna van Mil, sMills en Willem Utenhove

Jooris Utenhove

naam-var Ook gekend als George Uutenhove.  
#35793, † 1438
VaderWillem Utenhove ( - 1438?)
MoederJohanna van Mil, sMills ( - vóór 21-jan.-1402)
VaderWillem Utenhove ( - 1438?)
Huwelijk1418 Jooris Utenhove huwde 1418 met Lisbette van Hoedevelde, dochter van Nicolas van Hoedevelde en Catherine de Jonghe; begraven Gent, Bijloke. 
Overlijden1438  Hij overleed 1438; begraven Gent, Bijloke. 
loopbaan Jooris Utenhove had een loopbaan te Gent: eerst 'klerk vaan de werken' (hoofd openbare werken), dan herhaaldelijk Schepen van Gedele en van Keure; commissaris voor de vernieuwing van de wet; ondertussen ook bestuurder van St-Janshospitaal (Passantenhuis); woonden op de Hoogpoort; bezat drie domeinen die hij verhuurde, te Sint-Maria-Lierde, te Lemberge en te Melle; hij bezat meerdere huizen en gronden te Gent en erfde van de Grutere goederen en renten binnen St-Pietersdorp in Gent. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Jooris Utenhove en Lisbette van Hoedevelde

Lisbette van Hoedevelde

naam-var Ook gekend als Lysabeth van Hoedevelde.  
#35794, † 20 maart 1440
VaderNicolas van Hoedevelde
MoederCatherine de Jonghe
Huwelijk1418 Lisbette van Hoedevelde huwde 1418 met Jooris Utenhove, zoon van Willem Utenhove en Johanna van Mil, sMills; begraven Gent, Bijloke. 
Overlijden20 mrt. 1440  Zij overleed vrijdag, 20 mrt. 1440; begraven bij echtgenoot in Bijlokeabdij. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Lisbette van Hoedevelde en Jooris Utenhove

Simoen 'de Oude' Utenhove

#35795, † 1432
VaderJean Utenhove uit de Schelstraete ( - 11-juli-1397)
MoederCatherine van den Kerchove ( - vóór 26-juli-1385)
Partner Simoen partner van (-?-) (-?-)
Huwelijk± 1391 Hij huwde ± 1391 met Cathelyne de Brune, dochter van Geraerd de Brune
Huwelijk 2  Simoen 'de Oude' Utenhove trouwde met Marguerite Sersymoens, voor haar in tweede huwelijk
Overlijden1432  Hij overleed 1432. 
Overlijden  Hij overleed te Gent, B G
loopbaan  Simoen 'de Oude' Utenhove was hij was 11 maal schepen tussen 1399 en overlijden; nl 5 X van de Keure, 6 X van de Gedele; voogd van het groot begijnhof St-Elisabeth Gent, 1405-1431. Zeer rijke eigenaar; o.a. van het kwartier 't Zand te Gent, waar hij meerdere huizen bouwde, waaronder de herberg 'in den Roden Pot' en het huis 'de Pollepel'; bezat het domein 'ten Groene Poele' te Zelzate, 'te Herleghem' te Eine en een domein te Waarschoot. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Simoen 'de Oude' Utenhove en Cathelyne de Brune

Kind van Simoen 'de Oude' Utenhove en (-?-) (-?-)

Cathelyne de Brune

naam-var Ook gekend als Catherine sBrune.  
#35796, † vóór 1407
VaderGeraerd de Brune
Huwelijk Cathelyne de Brune huwde met Nicolas 1 de Crane, zoon van Jan de Crane en Ide van Evere
Huwelijk± 1391 Zij huwde ± 1391 met Simoen 'de Oude' Utenhove, zoon van Jean Utenhove uit de Schelstraete en Catherine van den Kerchove
Overlijdenv 1407  Zij overleed v 1407. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Cathelyne de Brune en Simoen 'de Oude' Utenhove

Kinderen van Cathelyne de Brune en Nicolas 1 de Crane

Symon Utenhove

#35797, † na 1464
VaderSimoen 'de Oude' Utenhove ( - 1432)
MoederCathelyne de Brune ( - vóór 1407)
Huwelijk Symon Utenhove huwde met Isabelle Bette, dochter van Simon IV Bette en Marguerite de Gruutere
Overlijdenn 1464  Hij overleed n 1464. 
loopbaan  Symon Utenhove was eerste schepen van de Keure, 1453, 1458 en 1461; commissaris voor de vernieuwing van de wet, 1460. Werd door de stad op zending gestuurd naar de Hollandse steden, in complot tegen Philips de Goede.
Kocht een huis op Ekkergem, 1451, maar bezat meerdere goederen buiten Gent, o.a. 'ten Groenen Poel' te Zelzate, een leen van St-Pieters-abdij.
 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Symon Utenhove en Isabelle Bette

Isabelle Bette

#35798
VaderSimon IV Bette
MoederMarguerite de Gruutere
Huwelijk Isabelle Bette huwde met Symon Utenhove, zoon van Simoen 'de Oude' Utenhove en Cathelyne de Brune
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Isabelle Bette en Symon Utenhove

Simon IV Bette

#35799
VaderGerolf Bette (1350 - na 1412)
MoederJudith van Vaernewyck
Huwelijkv 1434 Simon IV Bette huwde v 1434 met Marguerite de Gruutere, dochter van Everdey de Gruutere en (-?-) (-?-)

Kinderen van Simon IV Bette en Marguerite de Gruutere

Jehan Utenhove

#35801
VaderSimoen 'de Oude' Utenhove ( - 1432)
MoederCathelyne de Brune ( - vóór 1407)
Huwelijk 2 Jehan Utenhove trouwde, voor haar in tweede huwelijk met Mergriete Bette, dochter van Simon Bette,
loopbaan Jehan Utenhove behoorde tot de familietak van hertoggezinden en droeg het schild met lelies, vandaar ambten: stadsonrvanger 1426, 1439; commissaris tot hernieuwing van de wet, 1415, 1420, 1427, 1431, 1433, 1436; schepen van Gedele, 1443 en 1450; dismeester van St-Jan, 1445-1450. Hij verwierf een domein op St-Pieters-Aalst, 1438. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Jehan Utenhove en Mergriete Bette

Jean Utenhove uit de Schelstraete

#35802, † 11 juli 1397
VaderJan Utenhove ( - ± 1333)
Moeder(-?-) (-?-)
Huwelijkv 1363 Jean Utenhove uit de Schelstraete huwde v 1363 met Catherine van den Kerchove, dochter van Zegher van den Kerchove en Catherine van der Leyen
Huwelijk 2  Jean Utenhove uit de Schelstraete trouwde met Catherine van den Torre, voor haar in tweede huwelijk
Huwelijk 3 Hij trouwde, voor beiden in derde huwelijk, met Marguerite Hoens; zij was weduwe van Staes van den Putte, en van Jan Servolkers. Zij huwde in 4de huwelijk Simon van den Putte, familielid van haar eerste echtgenoot. 
Overlijden11 juli 1397  Hij overleed dinsdag, 11 juli 1397; begraven in de St-Laurentiuskapel van St-Jans (toen parochiekerk; nu kathedraal St-Baafs) te Gent. 
loopbaan  Jean Utenhove uit de Schelstraete was handelaar met diverse activiteiten in binnen- en buitenland; schepen van de Keure, 1363, 1369; eerste schepen, 1379,1387, 1392. Eigenaar van heel wat gronden binnen en rond Gent: op 't Zand (vermoedelijk omgevong Brusselsepoortstraat), St-Pieters-Aalst, aan de Leiekaai, Scheldestraat, op Oostakker, Destelbergen Gentbtugge, Mullem, Nazareth. Zijn erfgenamen verkochten in 1403 vijfhonderd eiken van die eigendom. Woonplaats: Schelrestraat, nu Gouvernementsstraat. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Jean Utenhove uit de Schelstraete en Catherine van den Kerchove

Jan Utenhove

Naam Jan Utenhove
#35803, † vóór 1416
VaderJean Utenhove uit de Schelstraete ( - 11-juli-1397)
MoederCatherine van den Kerchove ( - vóór 26-juli-1385)
Huwelijk Jan Utenhove huwde met Josyne van der Kuekene, dochter van Thierry van der Kuekene
Overlijdenv 1416  Hij overleed v 1416. 
loopbaan  Jan Utenhove was schepen te Gent, 1402, 1404. Als broer Simoen was hij een rijke eigenaar. Kocht een groot eigendom in de Scheldesrtaat (nu Gouvernementsstraat), van Catherine Sersanders (broer Simoen had in dezelfde straat het 'vaderlijk' huis); te Gent had hij 'ter Scuere', 30 bunder; te Gentbrugge 20 bunder; te Melden 'Ter Riet', 22 bunder (1 bunder ±1,34 ha); ook gronden te Wervik. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Jan Utenhove en Josyne van der Kuekene

Willem van Messem

#35804
Huwelijk Willem van Messem huwde met Marie van der Beurse
loopbaan  Willem van Messem was schepen en ontvanger van Brugse Vrijë. 

Kind van Willem van Messem en Marie van der Beurse

Marie van der Beurse

#35805
Huwelijk Marie van der Beurse huwde met Willem van Messem

Kind van Marie van der Beurse en Willem van Messem

Josyne van der Kuekene

#35806
VaderThierry van der Kuekene
Huwelijk Josyne van der Kuekene huwde met Jan Utenhove, zoon van Jean Utenhove uit de Schelstraete en Catherine van den Kerchove
Overlijden± 1408  Zij overleed ± 1408 te Schelstraat, Gent, B G
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Josyne van der Kuekene en Jan Utenhove

Jan Utenhove1

#35807, † 9 november 1463
VaderJan Utenhove ( - vóór 1416)
MoederJosyne van der Kuekene
Huwelijk Jan Utenhove huwde met Kateline Sersanders, dochter van Jan Sersanders en Margriet van der Sickelen
Overlijden9 nov. 1463  Hij overleed maandag, 9 nov. 1463; begraven in de krypte van St-Jans-(sedert 1540 St-Baafs-)kerk te Gent. 
loopbaan  Jan Utenhove was heer van Pulaere, Destelbergen; raadgever van de hertog; watergraaf en moermeester van Vlaanderen, 1434-1463; hoogbaljuw van Dendermonde, 1426-1435; van Oudenaarde, 1436-1439; 5 maal hertogelijk commissaris voor de vernieuwing van de wet; schepen van de Keure, 1422; voorschepen van Gedele, 1450 en van de Keure, 1463; overleden in functie als watergraaf en voorschepen.
Zijn deel in het familiaal huis op de Schel(de)dtraat stond hij af aan zijn broer, Simon, en woonde zelf in de Hooghscheldestraet. Hij bezat eigendommen te Gent en omgeving.
 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Jan Utenhove en Kateline Sersanders

Jan Utenhove

#35808, † vóór 1502
VaderJan Utenhove ( - 9-nov.-1463)
MoederKateline Sersanders ( - 20-mei-1470)
Huw contr16 feb. 1461 Jan Utenhove sloot een huwelijkscontract met Denise Everswyn 16 feb. 1461, dochter van Rogier Everswyn en Clara van der Sickelen
Overlijdenv 1502  Hij overleed v 1502. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Jan Utenhove en Denise Everswyn

Denise Everswyn

#35809, † na 1503
VaderRogier Everswyn
MoederClara van der Sickelen
Huw contr16 feb. 1461 Denise Everswyn sloot een huwelijkscontract met Jan Utenhove 16 feb. 1461, zoon van Jan Utenhove en Kateline Sersanders
Overlijdenn 1503  Zij overleed n 1503. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Denise Everswyn en Jan Utenhove

Rogier Everswyn

#35810
Huwelijk Rogier Everswyn huwde met Clara van der Sickelen, dochter van Victor van der Sickelen en Isabelle van Schorisse

Kinderen van Rogier Everswyn en Clara van der Sickelen

Clara van der Sickelen

Naam Clara van der Sickelen
#35811
VaderVictor van der Sickelen
MoederIsabelle van Schorisse
Huwelijk Clara van der Sickelen huwde met Rogier Everswyn

Kinderen van Clara van der Sickelen en Rogier Everswyn

Marguerite Utenhove

#35812, † 1 februari 1464
VaderJan Utenhove ( - vóór 1502)
MoederDenise Everswyn ( - na 1503)
Huw contr4 mrt. 1444 Marguerite Utenhove sloot een huwelijkscontract met Roland van Wedergraete van Lummen 4 mrt. 1444. 
Overlijden1 feb. 1464  Zij overleed maandag, 1 feb. 1464; begraven met haar echtgenoot, bij haar ouders, in de krypte van St-Jan (later St-Baafs). 

Roland van Wedergraete van Lummen

#35813, † 26 maart 1477
Huw contr4 mrt. 1444 Roland van Wedergraete van Lummen sloot een huwelijkscontract met Marguerite Utenhove 4 mrt. 1444, dochter van Jan Utenhove en Denise Everswyn
Overlijden26 mrt. 1477  Hij overleed maandag, 26 mrt. 1477; onthoofd door de Gentenaars in opstand, na de dood van Karel de Stoute; begraven bij de schoonouders in St-Jans.
De Gentenaars veroordeelden meerdere hoge ambtenaren van de hertog ter dood, na het herstel van hun privelegies door Maria van Bourgondië. 
loopbaan  Roland van Wedergraete van Lummen was ridder; raadgever van Karel de Stoute; opvolger van zijn schoonvader als watergraaf en moermeester van Vlaanderen, vanaf 1464. 

Rijkaard Utenhove

#35814, † 13 januari 1528
VaderClais Utenhove (± 1370? - 18-feb.-1458)
MoederAnna van Messem ( - 23-juli-1450)
Huwelijk1459 Rijkaard Utenhove huwde 1459 met Jossyne van Vaghevier, dochter van Pieter Cornelis van Vaghevier en Margareta van Ghend Vilain
Overlijden13 jan. 1528  Hij overleed vrijdag, 13 jan. 1528; juliaans; =13 jan 1529, huidig. 
loopbaan  Rijkaard Utenhove was ridder en meester; raadsheer in de Raad van Vlaanderen, 1463; voorschepen van de Keure (=burgemeester) van Gent, 1512, 1516; raadsheer bij de Raad van Vlaanderen; 10 jaar pensionaris van het Vrijë. 
Staat in:Stam Utenhove

Kind van Rijkaard Utenhove en Jossyne van Vaghevier

Jossyne van de Woestyne

#35815
VaderJosse van de Woestyne
MoederJossyne van Spiere
Huwelijk Jossyne van de Woestyne huwde met Rijcquard Utenhove, zoon van Gillis Utenhove en Lysbette van Pouckstraete
Overlijden  Zij overleed; begraven te Burst, Erpe-Mere. 
loopbaan  Zij was vrouwe van de Hoogewalle en van Ca(r)zeele, te Waregem; ook van heerlijkheid te Geluwe, geërfd door zoon Nicolas. 

Kinderen van Jossyne van de Woestyne en Rijcquard Utenhove

Clays Utenhove

#35816, † 11 februari 1528
Nicolaus Utenhove, ridder, voorzitter van de Raad van Vlaanderen onder Keizer Karel V. Kwartier: Utenhove, van Vaghevier, Van Messem, Vilain; echt.: vander Varent, Bosch, van den Wincle, Hoets
VaderRijkaard Utenhove ( - 13-jan.-1528)
MoederJossyne van Vaghevier
Huwelijk14 jan. 1496 Clays Utenhove huwde 14 jan. 1496 met Agnes van der Varent, dochter van Gilles van der Varent en Catharina van den Bosch; begraven bij Dominicanen te Gent. 
Overlijden11 feb. 1528  Hij overleed zaterdag, 11 feb. 1528; begraven bij Dominicanen te Gent. 
loopbaan  Clays Utenhove was ridder; raadsheer vanaf 1498, en voorzitter vanaf 1515 van die Raad van Vlaanderen, onder keizer Karel V. Hij was heer van Marckegem, ter Hoyen, ter Gracht en Nieuland, Gent. Hij was vriend van Erasmus. 

Kinderen van Clays Utenhove en Agnes van der Varent

Opm.  Wapenschild: de familie Utenhove was één van de vroegste Gentse stedelijke familie met een wapenschild. Het bestond uit een wit bord met driemaal dubbele rode lijnen. Maar vaak vindt men dit schild in combinaties. Hier is het schild gebroken met een 'lambel': een embleem bovenaan het schild, dat vaak toegevoegd werd aan het schild door de oudste zoon, wanneer zijn vader nog leefde.
Er zijn wel een paar zijtakken die een andere basistekening in het schild droegen: zilveren lelies op een blauw bord, de zgn. Leliaerts.
 
Tijdsbeeld: Het geslacht Utenhove erg belangrijk voor stad Gent.
Familieleden Utenhove liggen aan de basis van hospitalen en scholen die nog altijd bestaan te Gent, leverden een groot aantal schepenen, meerdere raadsheren in de Raad van Vlaanderen, humanisten en schrijvers. De familie had op de Vrijdagmakkt een mooi 'Utenhovesteen', vernield om plaats te maken voor 'Ons Huis'; maar er waren ook Huizen Utenhove in de Volderstraat, Onderbergen, Scheldestraat en Veldstraat. Ze waren 'erfelijke lieden' te Gent, (beschouwd als oudste Gentse families) met specifiek adviesrecht. Maar maatschappelijk is hun rol erg groot te Gent:
1) Het begon zeker reeds in 1201 toen Ermentrude Utenhove #36490, met familiesteun, een eerste Maria-hospitaal voor de armen oprichtte bij de St-Michielskerk, plaats van huidig Pand. Om stabiliteit te verzekenen stichtte diezelfde Ermentrude ook een kloosterorde Cisterciënzer-zusters in 1215, zetel te Lokeren; die orde kreeg meteen het beheer van het hospitaal. Eerste abdis was Margriet Utenhove, een zus van Ermentrude; zij werd opgevolgd door andere zus Oda, 1218 en daarna door Christina Utenhove, 1228. Dit eerste hospitaal was meteen ook te klein geworden en in 1228 werd een nieuw groot 'Bijloke-hospitaal' met abdij opgericht, mede met de steun van kanunnik Volker Utenhove, op gronden (Bijlokemeersen) geschonken door gravin Johanna van Constantinopel. Eerste abdis was Elisabeth Utenhove, een nicht van Ermentrude († 1249) opgevolgd door haar zus Maria Utenhove. Met de Franse revolutie werd de kliniek een burgerlijk hospitaal (Openbare Onderstand, O.C.M.W.), na enkele jaren chaos, weer bediend door de zusterorde, die later ook op het UZ werkzaam was. In 2001 verlieten de zusters definitief de Bijloke (nu opgevolgd door 'Jan-Palfijnhospitaal'). Maar in 1874 hadden de zusters, vlakbij de Bijloke, een eigen ziekenhuis opgericht: 'Toevlucht van Maria' of: de Refuge, zelf opgevolgd door 'Maria Middelares', dat in 2013 zijn derde nieuwbouw kent.
2) Diezelfde kloosterorden richtten ook scholen op, eerst 'Ouden Bosch' te Lokeren onder leiding van Margriet Utenhove, zuster van Ermentrude, gevolgd door 'Nieuwen-Bosch' (Heusden 1247; Gent 1579) te Gent. Simoen Utenhove richtte te Waarschoot een cisterciënzer-priorij 'O.L.V. ten Hove' op, waar hijzelf als lekebroeder ging wonen (gebouw nu: 'te koop'). Anderzijds, Carel Utenhove #36564, wederdoper, wordt beschouwd als starter van het openbaar onderwijs te Gent: 1580, het protestants Atheneum in het Pand, met opleiding van predikanten en protestantse leraren. Die school was voor de protestantse koning Willem I de referentie om te Gent een Rijksuniversiteit te stichten, 1817
3) De familie Utenhove behoorde tot de 'erfachtige lieden', de groep patriciërs die in de 13e eeuw het bestuur van Gent uitmaakten (systeem van de 39, met een jaarlijkse beurtrol tussen 3 x 13 leden waarvan één groep de schepenen waren, de tweede de raadsleden, de derde alleen fungeerden als eventuele opvolger). Dit bestuur, zonder edelen, met een minimum invloed van de graaf (grote stadsprivilegies), maar ook zonder de Ambachten of Gilden, zorgde voor een echte bloeiperiode in Gent: rond 1300 ca 64.000 inwonners; bron van rijkdom: lakenweverij en -handel (laken = wollen stoffen). In 1305, vinden we vier Utenhove’s als gezworenen van Gent die de vrede van Athis-sur-Orge accepteren, na de zware nederlaag van Vlaanderen te Pevelenberg. Het zijn Godevert #36824, Jacob, Jan en Pieter Utenhove. Ook met de latere schepencollegescolleges vinden we Utenhove's, maar de stad kent oproer, zware belastingen en boetebetalingen, een economische terugloop en daling van het aantal inwoners (tot 25.000 rond 1400). Een tak Utenhove levert later wel 4 generaties na elkaar een lid in de Raad van Vlaanderen, de laatste wordt zelfs voorzitter: van Clais #27035 tot Clays #35816.
4) Karel #35825, de zoon van die laatste Clays, was eerst 3 maal voorschepen van Gent tussen 1539-1549, maar als humanist en vriend van Erasmus, later ook protestant, moet hij met zijn gezin uitwijken naar Duitsland. Vier zonen keren terug met de 'Gentse Republiek' en behoorden tot de 18 notabelen die er het bestuur uitmaakten. De zoon Karel #36001 wordt door Willem van Oranje aangesteld al vervanger van Jan van Hembyse, 1579, na de machtsgreep door de gematigden. Gelijktijdig was er ook de vermelde Carel met zijn predikanten-hogeschool. Hij was een neef van de laatste Karel (volle neef langs beider grootmoeder, derde neef langs de vaders Utenhove). Die Carel verliet het bestuur: als vredelievend wederdoper was hij niet akkoord met de uitgevoerde terechtstellingen.
5) Maar er zijn nog andere takken Utenhove's gekend binnen de hervorming. Eerst was er Jan (een neef die als wees was opgevoed als een broer van de Karel 35825) die een 'abel spel' had geschreven 'Spel van Zinne', opgevoerd in 1544, dat als te Luthers werd herkend. Hij trok dan naar diverse landen, maar werkte vooral te Londen aan Nederlandse vertalingen van Bijbel en Psalmen. Een andere tak, over Brugge naar Ieper gekomen, levert Antoine Utenhove #37125, voorman van de watergeuzen en veroveraar van Den Briel, die, gevangen door Alva, op de gruwelijkste wijze wordt gefolterd en doodgebrand. En, de laatste terechtgestelde ketter in de Nederlanden was Anna Utenhove (famieband onbekend), wederdoper die in alle stilte in Brussel leefde maar toch opgepakt werd (ging niet naar de mis) en levend begraven, juli 1597; zij was toen 53 jaar.
6) Na de hervorming vinden we nog weinig over Utenhove's in besturen, maar 'von Utenhove' zijn adellijke families in Duitsland en Zweden; er zijn ook baronnen 'van Utenhove' in Nederland, nakomelingen van Olivier Utenhove, 'gevluchte' Vlaming.
Spijts die die enorme inzet van de familie Utenhove voor de stad kent Gent geen Utenhovestraat, Lokeren wel een Margriet-Utenhovestraat, zie punt 2.

Agnes van der Varent

naam-var Ook gekend als Agnes van Kerckhove van der Varent.  
#35817, † 23 april 1520
VaderGilles van der Varent
MoederCatharina van den Bosch
Huwelijk14 jan. 1496 Agnes van der Varent huwde 14 jan. 1496 met Clays Utenhove, zoon van Rijkaard Utenhove en Jossyne van Vaghevier; begraven bij Dominicanen te Gent. 
Overlijden23 apr. 1520  Zij overleed vrijdag, 23 apr. 1520; begraven bij Dominicanen te Gent. 

Kinderen van Agnes van der Varent en Clays Utenhove

Gillis Utenhove

#35818, † 12 december 1478
VaderClais Utenhove (± 1370? - 18-feb.-1458)
MoederAnna van Messem ( - 23-juli-1450)
Huwelijk Gillis Utenhove huwde met Lysbette van Pouckstraete, dochter van Jan van Pouckstraete
Overlijden12 dec. 1478  Hij overleed donderdag, 12 dec. 1478; begraven bij Dominicanen te Gent. 
loopbaan  Gillis Utenhove was heer van Borst, herhaaldelijk schepen van Gent; eerste schepen van Gedele, 1472; herhaaldelijk 'commisssaris voor de vernieuwing van de wet'; Grondeigenaar, o.a. ter Woestynen te Deurle, te Kerse te Meigem, en te Voorde, bij Ninove. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Gillis Utenhove en Lysbette van Pouckstraete

Lysbette van Pouckstraete

#35819, † 21 juli 1492
VaderJan van Pouckstraete
Huwelijk Lysbette van Pouckstraete huwde met Gillis Utenhove, zoon van Clais Utenhove en Anna van Messem
Overlijden21 juli 1492  Zij overleed donderdag, 21 juli 1492; begraven bij Dominicanen te Gent, bij echtgenoot en zoon Richard. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Lysbette van Pouckstraete en Gillis Utenhove

Rijcquard Utenhove

#35820, † 13 januari 1528
VaderGillis Utenhove ( - 12-dec.-1478)
MoederLysbette van Pouckstraete ( - 21-juli-1492)
Huwelijk Rijcquard Utenhove huwde met Jossyne van de Woestyne, dochter van Josse van de Woestyne en Jossyne van Spiere
Overlijden13 jan. 1528  Hij overleed vrijdag, 13 jan. 1528; jukiaans; begraven bij Dominicanen te Gent, bij ouders. 
loopbaan  Rijcquard Utenhove was ridder; verkocht een eigendom te Schorisse en kocht de heerlijkheid 'de Gracht' te Borst (voordien eigendom van Wouter van der Gracht, uit Moorsele); eerste schepen van de Keure, 1512, en 1216; commissaris, 1525; kapitein van de Gentse milities, in een strijd bij Doornik. 

Kinderen van Rijcquard Utenhove en Jossyne van de Woestyne

 

Klik op blauwe icoon voor familie-overzicht met KW 3-5 gen., naar keuze; elke naam is aanklikbaar. Zwarte icoontjes (camera of pdf) onder een afbeelding, zijn koppelingen naar meer foto's of tekst

G achter plaatsnaam klikt naar een Google-kaart.

Op de lijn ‘staat in’: klik op het gegeven overzicht, en je krijgt de plaats van de betrokkene binnen die stamboom; naam vetjes bovenaan het scherm!