Kateline Utenhove

#35821
VaderJan Utenhove ( - 9-nov.-1463)
MoederKateline Sersanders ( - 20-mei-1470)
HuwelijkKateline Utenhove huwde met Wouter van der Meere, zoon van Wouter van der Meere en Adrienne van Braecle gezegd van den Bossche.†
Staat in:Stam Utenhove

Josse van de Woestyne

#35822
VaderRogier van de Woestyne
MoederMargriete van Heule
HuwelijkJosse van de Woestyne huwde met Jossyne van Spiere, dochter van Denys van Spiere en Catherine Scats.†
loopbaan Josse van de Woestyne was hoog-baljuw van de kasselrij Kortrijk, 1488; later, baljuw en kastelein te Sluis; heer van ter Beke, Geluwe, en van Cazeele.

Kind van Josse van de Woestyne en Jossyne van Spiere

Jossyne van Spiere

#35823
VaderDenys van Spiere
MoederCatherine Scats
HuwelijkJossyne van Spiere huwde met Josse van de Woestyne, zoon van Rogier van de Woestyne en Margriete van Heule.†

Kind van Jossyne van Spiere en Josse van de Woestyne

Beatrice van Poucke

#35824
VaderEylaert II van Poucke ( - 3-mei-1382)
MoederHelene van Massemen
HuwelijkBeatrice van Poucke huwde met Rogier van de Woestyne, zoon van Josse van de Woestyne en Jossine van Speilt.†

Carel Utenhove

#35825, ° ± 1500, † 1580
Twee grote Gentse families verenigd, met erg gelijkende schilden
VaderClays Utenhove ( - 11-feb.-1528)
MoederAgnes van der Varent ( - 23-apr.-1520)
Geboorte± 1500†Carel Utenhove is geboren ± 1500.†
HuwelijkHij huwde met Anne de Gruutere, dochter van Lieven de Gruutere en Catharina de Waele dame van Axpoele.†
Overlijden1580† Hij overleed 1580 te Slosz Friemersheim, Duisburg-Rheinhausen, Noordrijn-Westfalen, D ; kasteel eigendom van schoondochter Adriana von Palant.†
loopbaan Carel Utenhove was heer van Markegem (Dentergem); Nieulant, Hoyen, Oosthoek en 'l'Espier' te Rupelmonde. Maar vooral notoir humanist en hervormingsgezind, zie Tijdsbeeld.
Hij is moeilijk te onderscheiden van zijn Karel #36564 gestorven te Keulen. Eij zijn 1ste neven langs moederszijde, 3de neven langs de vaders Utenhove.

Kinderen van Carel Utenhove en Anne de Gruutere

Tijdsbeeld: Hoofdtak Utenhove wordt protestants
Een eerste fase in Carels leven is een combinatie van (1)studies: Leuven (Collegium trilingue), Basel (halfjaar inwonend bij Erasmus, als amanuensis, secretaris); (2) diplomatieke missie in Italië na de slag van Pavia; (3) studiereizen: Parijs (Louis de Berquin #26100 e.a.); Freiburg im Breisgau (opnieuw Erasmus, waarmee later uitgebreide briefwisseling. Ondertussen was Carel Lutheraan geworden, maar voorstander van godsdienstvrijheid.
In een tweede fase leeft hij iets honkvaster te Gent, wordt er 3 maal voorschepen (burgemeester), 1539, 1542, 1548; hij leidt een Gentse delegatie bij Maria van Hongarijë, stadhoudster voor Keizer Karel. Hij is vriend met heel wat Protestanten en Katholieken (o.a. Jacob Hessele #21111, later lid van de Bloedraad, maar zelf opgehangen door de Gentse protestanten, samen met Jan de Visch). Maar toen sloeg de inquisitie toe, vanaf zowat 1555. In 1556/1557 is hij met zijn zoons Karel en Jan te Parijs, keert feb. 1557 terug naar Gent, maar nog in 1557 werd de uitgebreide bibliotheek Utenhove geconfiskeerd door inquisitor PieterTitelmans. Karel verbleef dan in Brabant (Antwerpen?) maar werd door Titelmans gevorderd terug te keren, waaraan Karel geen gevolg gaf.
De derde fase is een verder leven als protestants vluchteling, maar wel heel wat confortabeler dan familielid Jan Utenhove #35842. Carel kon met zijn gezin verhuizen in 1562 naar het slosz Friemersheim bij Duisburg, Rheinland-Westfalen, eigendom van een grafelijke familie; Carel bleef er wonen tot zijn dood. Hij schreef er meerdere satirisch-polemische geschriften tegen de Inquisitie, met centraal Pieter Titelmans. In 1569, waren zijn goederen in Vlaanderen wel in beslag genomen door de Bloedraad van Alva.
Vervolg: Hij keerde niet terug naar Gent. Wel kwamen vijf van zijn 6 zonen (tijdelijk) naar Gent, na de Pacificatie van Gent, 1576: Karel, Nicolas en Jacob speelden nog een (matigende) rol in het hervormingsgezinde stadsbestuur, waar echter het radicaler Calvinisme van Jan van Hembyze de overhand had. Maar in 1584 wordt het bestuur weer door de Katholieken overgenomen, maar de broers waren tijdig weer naar Duitsland getrokken. Hiermee kwam zowat een einde aan de belangrijke bijdrage aan het Gents bestuur van de Utenhove's.

Elisabeth de Gruutere

#35826, † ± 1531
VaderLieven de Gruutere ( - 31-jan.-1533)
MoederCatharina de Waele dame van Axpoele ( - 10-sep.-1529)
HuwelijkElisabeth de Gruutere huwde met Nicolas Utenhove, zoon van Rijcquard Utenhove en Jossyne van de Woestyne.†
Overlijden± 1531† Zij overleed ± 1531; of: 1551? Begraven bij ouders St-Niklaaskerk Gent.†

Kinderen van Elisabeth de Gruutere en Nicolas Utenhove

Anne de Gruutere

NaamAnne de Gruutere.†
#35828
VaderLieven de Gruutere ( - 31-jan.-1533)
MoederCatharina de Waele dame van Axpoele ( - 10-sep.-1529)
HuwelijkAnne de Gruutere huwde met Carel Utenhove, zoon van Clays Utenhove en Agnes van der Varent.†

Kinderen van Anne de Gruutere en Carel Utenhove

Opm. Twee zussen Elisabeth en Anna, trouwden de ene met de Clais Utenhove (zijn 2de vrouw), de andere met diens zoon Carel (uit een eerste huwelijk van Clais.)

Lieven de Gruutere

NaamLieven de Gruutere.†
#35829, † 31 januari 1533
VaderJacques de Gruutere (1438 - vóór 1516)
MoederElisabeth van der Schagen (1440 - 30-aug.-1516)
Huwelijk± 1515†Lieven de Gruutere huwde ± 1515 met Catharina de Waele dame van Axpoele, dochter van Pierre de Waele en Pauline van Axpoele.†
Huwelijk 2± 1530†Hij trouwde ± 1530, met Lysbette van Vaernewyck, voor beiden in tweede huwelijk, dochter van Jan van Vaernewyck en Elisabeth van der Meersch.†
Overlijden31 jan. 1533† Hij overleed dinsdag, 31 jan. 1533 te Gent, B ; juliaans; begraven in St-Niklaaskerk, Gent.†

Kinderen van Lieven de Gruutere en Catharina de Waele dame van Axpoele

Pierre de Waele

#35831, † 19 april 1499
VaderWillem de Waele
MoederBarbe van Hoorenbeke ( - 26-mei-1454)
HuwelijkPierre de Waele huwde met Pauline van Axpoele.†
Overlijden19 apr. 1499† Hij overleed woensdag, 19 apr. 1499 te Gent, B ; begraven in Galilee (nonnenklooster), Gent.†

Kind van Pierre de Waele en Pauline van Axpoele

Pauline van Axpoele

#35832
HuwelijkPauline van Axpoele huwde met Pierre de Waele, zoon van Willem de Waele en Barbe van Hoorenbeke.†

Kind van Pauline van Axpoele en Pierre de Waele

Lysbette van Vaernewyck

NaamLysbette van Vaernewyck.†
#35833
VaderJan van Vaernewyck
MoederElisabeth van der Meersch
Huwelijk± 1515†Lysbette van Vaernewyck huwde ± 1515 met Roland Zoete van Lake, zoon van Johannes Zoete van Lake de oude en Tanne, Anna de Visch.†
Huwelijk 2± 1530†Zij trouwde ± 1530, met Lieven de Gruutere, voor beiden in tweede huwelijk, zoon van Jacques de Gruutere en Elisabeth van der Schagen.†
Overlijden11 juni 1541† Zij overleed woensdag, 11 juni 1541; begraven in St-Jan (=St-Baafs), Gent.†

Roland Zoete van Lake

#35834, ° ± 1448, † ± 1528
VaderJohannes Zoete van Lake de oude
MoederTanne, Anna de Visch
Geboorte± 1448†Roland Zoete van Lake is geboren ± 1448.†
Huwelijk± 1515†Hij huwde ± 1515 met Lysbette van Vaernewyck, dochter van Jan van Vaernewyck en Elisabeth van der Meersch.†
Overlijden± 1528† Hij overleed ± 1528.†
loopbaan Roland Zoete van Lake was meester, advokaat.

Josine Utenhove

#35835, † 1566
VaderClays Utenhove ( - 11-feb.-1528)
MoederAgnes van der Varent ( - 23-apr.-1520)
Huwelijk1531†Josine Utenhove huwde 1531 met Josse d'Olhain-Estaimbourg, zoon van Philippe d'Olhain-Estaimbourg en Maria Margareta van der Zype.†
Overlijden1566† Zij overleed 1566.†

Josse d'Olhain-Estaimbourg

naam-varOok gekend als Josse Dolhain.
#35836, ° 1498, † 1547
VaderPhilippe d'Olhain-Estaimbourg
MoederMaria Margareta van der Zype
Geboorte1498†Josse d'Olhain-Estaimbourg is geboren 1498.†
Huwelijk1531†Hij huwde 1531 met Josine Utenhove, dochter van Clays Utenhove en Agnes van der Varent.†
Overlijden1547† Hij overleed 1547.†

Catharina Utenhove

#35837, † 1558
VaderClays Utenhove ( - 11-feb.-1528)
MoederAgnes van der Varent ( - 23-apr.-1520)
HuwelijkCatharina Utenhove huwde met Jacques de Saint-Génois.†
Overlijden1558† Zij overleed 1558.†

Jacques de Saint-Génois

#35838, † 1583
HuwelijkJacques de Saint-Génois huwde met Catharina Utenhove, dochter van Clays Utenhove en Agnes van der Varent.†
Overlijden1583† Hij overleed 1583.†
loopbaan Jacques de Saint-Génois was heer van Ladeuze.

Anna Utenhove

#35839
VaderClays Utenhove ( - 11-feb.-1528)
MoederAgnes van der Varent ( - 23-apr.-1520)
loopbaan Zij was abdis Cisterciënzerklooster, Bijloke (zie Ermentrude Utenhove.)

Nicolaus Utenhove

#35840, ° 1499, † 19 augustus 1549
VaderNicolas Utenhove
MoederElisabeth de Gruutere ( - ± 1531)
Geboorte1499†Nicolaus Utenhove is geboren 1499.†
Overlijden19 aug. 1549† Hij overleed vrijdag, 19 aug. 1549 te Mechelen, Ant., B ; begraven in St-Rombouts.†
loopbaan Nicolaus Utenhove was heer van ter Gracht en Hoghewalle; hoogbaljuw van Brugge en Brugse Vrijë; raadsheer in de Raad van Vlaanderen; voorzitter van de Rekenkamer in de Grote Raad van Mechelen.

(-?-) Triest

#35841
Huwelijk(-?-) Triest huwde met Louis van Gavere van Schorisse, zoon van Gerard van Gavere van Schorisse en Mergriete van Steenhuuse.†

Kinderen van (-?-) Triest en Louis van Gavere van Schorisse

Jan Utenhove

#35842, ° ± 1516, † 6 januari 1566
Eerste Nederlands psalmboek met muziek, herdruk 1557.
VaderRijcquard Utenhove ( - 13-jan.-1528)
MoederJossyne van de Woestyne
Geboorte± 1516†Jan Utenhove is geboren ± 1516 te Gent B.†
Huwelijkvoorjaar 1558†Hij huwde voorjaar 1558 te Polen met Anna van Coyghem gezegd van Hoorne; zij was ook een Vlaamse vluchtelinge, en was ook langs Londen gepasseerd; terug in Londen hadden ze 3 kinderen.†
Overlijden6 jan. 1566† Hij overleed donderdag, 6 jan. 1566 te Londen, UK ; hij liet een vrouw met drie kleine kinderen, in moeilijk omstandigheden.†
loopbaan Jan was jong wees en werd opgevoed door neef Karel, heer van Markegem, #35825. Jan Utenhove kreeg een grondige opleiding te Gent (Joris Cassander, breeddenkend theoloog met bewondering voor Erasmus) en te Leuven. Hij kende grondig Grieks en Latijn, ook andere talen. Als jongeling schreef hij in 1532 een 'abel spel' : 'Een seer schoon spel van zinnen', dat opgevoerd werd, 1543, in zijn thuisparochie Burst (toen Bost genoemd, nu kleine deelgemeente van Erpe-Mere). Schijnbaar een anecdote, maar met ophef want ervaren als (te) Luthers, wat de schrijver verdacht maakte voor de inquisitie. In 1544 vluchtte hij en werd in 1545 bij verstek veroordeeld door de Raad van Vlaanderen, tot verbeurdverklaring en onthoofding. Jan verbleef eerst te Aken en Straatsburg met protestanten en theologen, maar trok in 1548 naar Engeland, deed nog een reis naar Zwitserland (Jan Calvijn). Terug in Engeland, werkt hij aan de oprichting van een kerk voor Nederlandse en Waalse vluchtelingen te Londen, 1550; hij begon daar direct aan nederlandstalige teksten voor de Diensten, o.a. een catechismus en de vertaling van 25 psalmen, 1551. Maar in 1553 wordt koning Edward VI opgevolgd door de zeer katholieke 'Bloody' Mary, waardoor Jan en anderen weer het land moesten verlaten. Jan verbleef dan 3 rustige jaren jaar te Emden, Oost-Friesland, D. Jan maakte daar een eerste Nederlandse 'Bijbel'vertaling, nl. het Nieuwe Testament, op basis van een Griekse tekst, uitgegeven 1556. Hij werkte ook doorlopend aan zijn psalmvertalingen. In 1558 was hij in Polen, waar hij huwde met een Vlaamse vluchtelinge, en in het Latijn publiceerde. Eind 1558 stierf Mary I en konden de protestantse vluchtelingen terug Engeland binnen, ook Jan Utenhove. Het werd hen evenwel niet gemakkelijk gemaakt, maar Jan had heel wat invloed bij de heroprichting te Londen, en de stichting van Hervormde Kerken te Sandwich, Colchester en Norwich, waar weldra heel wat Vlaamse vluchtelingen toekwamen. Hij werkte weer aan zijn Nederlandse teksten van psalmen, die hij met hulp van derden op muziek bracht.
Specifiek aan zijn Nederlandse teksten was wel de taalvorm: hij streefde naar een Nederlands, verstaanbaar van de Westhoek tot Oost-Friesland, Duitsland.
Opm. Meestal wordt deze Jan Utenhove gezien als een halfbroer van Carel Utenhove, die andere protestant, die naar Duitsland trok, beiden dus zonen van Clays († 1527) de voorzitter van de Raad van Vlaanderen, Jan met moeder Elisabeth de Grutere, tweede vrouw van Clays. Maar een de uitgebreide nieuwe genealogie door de Kerckhove, 2012 (le Parchemin, nr399), geeft Jan als zoon van Richard, zoals hier gevolgd. Jan is dan oom van Carel.

Anna van Coyghem gezegd van Hoorne

#35843
Huwelijkvoorjaar 1558†Anna van Coyghem gezegd van Hoorne huwde voorjaar 1558 te Polen met Jan Utenhove, zoon van Rijcquard Utenhove en Jossyne van de Woestyne; zij was ook een Vlaamse vluchtelinge, en was ook langs Londen gepasseerd; terug in Londen hadden ze 3 kinderen.†

Josse van der Zype

#35844, † 26 september 1503
VaderGwijde van der Zype ( - 1483)
MoederJossine van Halewyn
Huwelijk± 1490†Josse van der Zype huwde ± 1490 met Barbara van Gavere van Schorisse, dochter van Louis van Gavere van Schorisse en (-?-) Triest.†
Overlijden26 sep. 1503† Hij overleed zaterdag, 26 sep. 1503.†

Kinderen van Josse van der Zype en Barbara van Gavere van Schorisse

Barbara van Gavere van Schorisse

#35845
VaderLouis van Gavere van Schorisse ( - 7-aug.-1479)
Moeder(-?-) Triest
Huwelijk± 1490†Barbara van Gavere van Schorisse huwde ± 1490 met Josse van der Zype, zoon van Gwijde van der Zype en Jossine van Halewyn.†

Kinderen van Barbara van Gavere van Schorisse en Josse van der Zype

Louis van Gavere van Schorisse

naam-varOok gekend als Lodewijc van Scorisse.
#35846, † 7 augustus 1479
VaderGerard van Gavere van Schorisse ( - ± 1457)
MoederMergriete van Steenhuuse ( - na 1454)
HuwelijkLouis van Gavere van Schorisse huwde met (-?-) Triest.†
HuwelijkHij huwde met Simonne van de Woestijne, dochter van Rogier van de Woestijne en Isabella van der Gracht.†
Overlijden7 aug. 1479† Hij overleed donderdag, 7 aug. 1479 te Enguinegatte, Enquin-lez-Guinegatte, 59, F ; gesneuveld; ook slag van Blangy genoemd; begraven in kerk Bevere-Oudenaarde.†
loopbaan Louis van Gavere van Schorisse was ridder; heer van Nokere en Bevere (Oudenaarde); raadsheer van Philips de Goede en van Karel de Stoute; hoogbaljuw (hooghballiu) van Gent, 1467-1477; baljuw van Oudenaarde, vanaf 1477. In 1475 ook leenhouder in de kasselrij Kortrijk.

Kinderen van Louis van Gavere van Schorisse en (-?-) Triest

Tijdsbeeld: 1479. Een liedeken van den Slach van Blangijs.
uit: Paul Fredericq, Onze historische volksliederen van vóór de godsdienstige beroerten der 16de eeuw (1894)

Dit schoonste onzer historische liederen vóór de Hervorming geeft ons de beschrijving van den eersten slag van Guinegate (7 Aug. 1479). De strijd eindigde op het grondgebied van het dorp Blangy; daarvan de titel van het lied in Jan Roulans' Liedekens-Boeck (Horae Belgicae, deel XI, blz. 9-11, nr VI); daaruit bij Liliencron, deel II, blz. 160.
Het telt 6 tienregelige strofen, waarvan de eerste luidt:
Alsmen duysent vierhondert schreef
ende neghenentseuentich iaer,
wat schoonder victorie doen becleef
den Vlaminghen, dat was waer!
Te Blangijs al op dat velt,
daer heeft den Leeu zijn clauwen ontdaen
met machte ende met ghewelt,
met foortsen doordronghen.
Si riepen alle: Flander de Leeu!
met Vlaemschen tonghen.
De twee laatste regels keeren als refrein aan 't einde van elke stroof terug.
Die slag van Guinegate, door Maximiliaan*) op het Fransche leger gewonnen, was eene schitterende overwinning en vooral te danken aan het Vlaamsche voetvolk der pijkeniers. Deze hadden in 1302 op den Groeninger kouter vóór Kortrijk Europa verbaasd, maar waren in de meeste opvolgende veldslagen door de feodale legers integendeel verpletterd geworden, vooral te Rozebeke (1382) en te Gavere (1453). In den slag van Blangy of Guinegate bezingt de Vlaamsche dichter de glansrijke revanche der gemeentemannen. Het is ook het oudst tot ons gekomen lied, waarin de haat der Vlamingen tegen Frankrijk aan te merken is.
*) Nota: hier wordt bedoeld Maximiliaan I van Oostenrijk, 20 jaar, pas gehuwd met Maria van Bourgondië. Met die slag werd inderdaad de Franse dreiging voor de komende eeuw gestopt, maar zou daarna weer in alle hevigheid uitbarsten (Louis 13 en 14). Er was nog een tweede slag bij Guinegate, 1513, maar dan tussen Engensen en Fransen. Guinegate is nu Enguinegatte, een dorpje bij Terwaan. Het dorp Blangy ligt een stuk zuidelijker, 15 km van St-Pol.


Simonne van de Woestijne

#35847, † 21 maart 1526
VaderRogier van de Woestijne
MoederIsabella van der Gracht
HuwelijkSimonne van de Woestijne huwde met Louis van Gavere van Schorisse, zoon van Gerard van Gavere van Schorisse en Mergriete van Steenhuuse.†
Overlijden21 mrt. 1526† Zij overleed zondag, 21 mrt. 1526; Gregoriaans; begraven bij echtgennoot.†

Bauduin van de Woestyne

#35848
VaderRogier van de Woestyne
MoederMargriete van Heule
HuwelijkBauduin van de Woestyne huwde met Anne van Dadizele, dochter van Jan van Dadizele en Catherine Pattyn.†

Anne van Dadizele

#35849
VaderJan van Dadizele ( - 20-mrt.-1441)
MoederCatherine Pattyn ( - 10-juni-1475)
HuwelijkAnne van Dadizele huwde met Bauduin van de Woestyne, zoon van Rogier van de Woestyne en Margriete van Heule.†

Denys van Spiere

#35850
HuwelijkDenys van Spiere huwde met Catherine Scats.†

Kind van Denys van Spiere en Catherine Scats

 

Klik op blauwe icoon voor familie-overzicht met KW 3-5 gen., naar keuze; elke naam is aanklikbaar. Zwarte icoontjes (camera of pdf) onder een afbeelding, zijn koppelingen naar meer foto's of tekst

G achter plaatsnaam klikt naar een Google-kaart.

Op de lijn ‘staat in’: klik op het gegeven overzicht, en je krijgt de plaats van de betrokkene binnen die stamboom; naam vetjes bovenaan het scherm!