Karel Utenhove

naam-varOok gekend als Karl von Utenhove.
#36001, ° 1536, † ± 1600
Karel Utenhove, dichter en humanist
VaderCarel Utenhove (± 1500 - 1580)
MoederAnne de Gruutere
Geboorte1536†Karel Utenhove is geboren 1536.†
Huwelijk± 1567†Hij huwde ± 1567 te Düsseldorf, D , met Ursula van Flodorp tot Daelenbroeck; kinderloos huwelijk. Daelenbroeck is een kasteel (nu hotel) te Herkenbosch, N.-Lb.†
Overlijden± 1600† Hij overleed ± 1600.†
loopbaan Karel Utenhove was humanistisch geleerde en dichter; studeerde in Gent, Leuven, Basel en Parijs. Hij was een taalfenomeen: kende zeker 5 levende talen, maar ook vier dode talen, schreef soms brieven in het Grieks of in berijmde hexameters, schreef vlot Latijnse lofdichten of grafschriften; hij schreef bv ook een bundel van 200 gedichten opgedragen aan koningin Elizabeth van Engeland, en was hofpoëet van de hertog van Kleef te Düsseldorf.
Na zijn studies te Parijs bleef hij daar als privaat leraar en ontmoette er tal van humanisten en dichters, als Ronsard. In 2561 is hij secretaris bij een franse zending naar Londen, en kwam in de gunst van Elisabeth I. In 1565 is hij in Duitse protestantse kringen; hij ontmoet er musicus Orlando di Lasso. In sep. 1566 is hij te Brussel en ook te Gent; te Aalter maakt hij kennis met Katharina van Boetzelaer, die erg actief was met eerste Geuzenbeweging; ze was zopas weduwe geworden en Utenhove deed haar een dichterlijk huwelijksaanzoek, waarop ze niet inging. In 1567, is hij te Basel, 1570-72 te Düsseldorf, in 1574 aan de universiteit van Heidelberg. Na de Pacificatie van Gent, keert hij met 4 broers terug naar zijn geboortestad en neemt actief deel aan de stichting van de Gentse Republiek; hij wordt ook een van de 18 notabelen die het bestuur van Gent voerden. Hij behoorde blijkbaar wel tot de gematigde vleugel, want hij regelde in 1579 de komst van Willem van Oranje naar Gent, waarna Karel Utenhove aangesteld werd als voorschepen (burgemeester) in plaats van de extremische Jan van Hembyse, nadat ook Ryhove afstand had genomen van Hembyse. Samen met zijn broers Nicolaas en Jacob speelde Karel een belangrijke rol in het hervormingsgezinde stadsbestuur. Toen in 1581 het protestantse radicalisme opnieuw de bovenhand kreeg, trok Karel zich terug in Keulen, maar toen in maart 1584 Van Hembyze opnieuw werd afgezet kwam hij terug. Niet voor lang echter, want in juni, met in het voorzuitzicht de overname van de stad door Farnese vertrok hij weer naar Duitsland. Zie ook tijdsbeeld bij Jan van Hembyse #36666.
Hij verbleef weer aan het hof van Kleve te Düsseldorf, waar hij in het huwelijk trad met Ursula van Flodorp tot Daelenbroeck. Hij verhuisde vervolgens naar Keulen, waar hij zich wijdde aan studie en gedichten schrijven. Het gezin bleef kinderloos. Hij werd blind als gevolg van een beroerte.

Ursula van Flodorp tot Daelenbroeck

#36002
Huwelijk± 1567†Ursula van Flodorp tot Daelenbroeck huwde ± 1567 te Düsseldorf, D , met Karel Utenhove, zoon van Carel Utenhove en Anne de Gruutere; kinderloos huwelijk. Daelenbroeck is een kasteel (nu hotel) te Herkenbosch, N.-Lb.†

Jan van Utenhove

#36003, ° ± 1545, † na 1599
VaderCarel Utenhove (± 1500 - 1580)
MoederAnne de Gruutere
Geboorte± 1545†Jan van Utenhove is geboren ± 1545.†
Huwelijk1580†Hij huwde 1580 met Helena de Roovere.†
Overlijdenn 1599† Hij overleed n 1599.†
loopbaan Jan van Utenhove was ingeschreven aan de ubniversiteit van Bazel, 1563, sab te Zurich en Keulen. In 1577 terug te Gent (Calvinistische republiek), was hij een tijdje lid van de Raad van Vlaanderen.
Opm. Van hem zijn brieven en gedichten gekend, maar hij is moeilijk te onderscheiden van andere Jan Utenhove's.

Nicolas Utenhove

#36004
VaderCarel Utenhove (± 1500 - 1580)
MoederAnne de Gruutere
HuwelijkNicolas Utenhove huwde met Quintina de Gruutere, dochter van Philippe de Gruyter en Philippotte van der Zichele.†
loopbaan Nicolas Utenhove was heer van Markegem; schepen van Gent, tussen 1577 en 1584 (protestants regime.)

Quintina de Gruutere

naam-varOok gekend als Isabella Quintina de Gruyter.
#36005
VaderPhilippe de Gruyter (1501 - )
MoederPhilippotte van der Zichele (1505 - )
HuwelijkQuintina de Gruutere huwde met Nicolas Utenhove, zoon van Carel Utenhove en Anne de Gruutere.†

Antonius Utenhove

#36006
VaderCarel Utenhove (± 1500 - 1580)
MoederAnne de Gruutere
HuwelijkAntonius Utenhove huwde met Wilhelmine von Altensehl.†
Huwelijk 2 Antonius Utenhove trouwde met Euphemia Harmsen von Blessehausen, voor haar in tweede huwelijk; nageslacht in Zweden, Thüringen en vermoedelijke ouders van dichteres Anna von Utenhove (°1555 - + >1595).†
Huwelijk 3Hij trouwde, met Jeanne Hetwisch voor haar in derde huwelijk, voor hem in tweede.†
loopbaan Antonius Utenhove was heer van Henau, een heerlijkheid die zich uitstrekte over (West-)Rozebeke, Staden, Nieuwkerke en Hooglede. Als hervormde, gevlucht naar Holland, na de instorting van het hervormd bewind in de Zuidelijke Nederlanden. Na confiscatie van zijn eigendom, werd Henau bestuurd door Roger van Coyeghem, baljuw en ontvanger van de heerlijkheid, 1566-1575.

Kinderen van Antonius Utenhove en Euphemia Harmsen von Blessehausen

Kind van Antonius Utenhove en Jeanne Hetwisch

Opm. Het is moeilijk om deze Utenhove juist in te schatten. Volgens Duitse bronnen, wordt hij vermeld met de eerste twee vrouwen, en met nageslacht in Duitsland en Zweden.
Volgens D. de Kerckhove lijkt hij met de derde vrouw de voorvader van de Nederlandse van Utenhove's.
Sommige Nederlandse bronnen vermelden als stamvader een "Olivier Uyth den Have", vermeld te Meppel, Drente vanaf 1563. Er lijkt evenwel geen eensgezindheid over de kinderen van deze 'vage' figuur. We laten die persoon hier buiten beschouwing.
Als zekere voorvader van de Nederlandse baronnen van Utenhove geldt Anthonij van Utenhove, gehuwd met Agnes de Renesse de Baer. De Belgische bronnen zien diezelfde Agnes de Renesse als echtgenote van Charles Utenhoven, zoon van onze Antonius #36006. Anderzijds spreekt D. de Kerckhove over een Charles-Antoine Utenhove.
We willen hieruit de hypothese volgen dat onze Antonius #36006:
1) in Duitsland vader was van enkele kinderen die voorouders zijn van de 'von Utenhove's' in Duitsland en Zweden
2) in Nederland vader was van een zoon 'Carel-Anthonie', stamvader van de Nederlandse tak.

Wilhelmine von Altensehl

naam-varOok gekend als Guilielmina van Oldenzel.
#36007
HuwelijkWilhelmine von Altensehl huwde met Antonius Utenhove, zoon van Carel Utenhove en Anne de Gruutere.†

Euphemia Harmsen von Blessehausen

#36008
Huwelijk 2 Euphemia Harmsen von Blessehausen trouwde, met Antonius Utenhove, voor haar in tweede huwelijk, zoon van Carel Utenhove en Anne de Gruutere; nageslacht in Zweden, Thüringen en vermoedelijke ouders van dichteres Anna von Utenhove (°1555 - + >1595).†

Kinderen van Euphemia Harmsen von Blessehausen en Antonius Utenhove

Willem van Moorsele

#36009
loopbaan Willem van Moorsele was heet van Moorsele.

Kind van Willem van Moorsele

Wouter van der Gracht

NaamWouter van der Gracht.†
#36010
HuwelijkWouter van der Gracht huwde met Francoise van Dadizele.†

Kind van Wouter van der Gracht en Francoise van Dadizele

Jean des Marets

#36011
HuwelijkJean des Marets huwde met Catherine van der Vichte.†

Kind van Jean des Marets en Catherine van der Vichte

Catherine van der Vichte

#36012
HuwelijkCatherine van der Vichte huwde met Jean des Marets.†

Kind van Catherine van der Vichte en Jean des Marets

Lodewijk van Male van Vlaanderen

#36013

Kind van Lodewijk van Male van Vlaanderen

Jehanne van Steelant

#36014
HuwelijkJehanne van Steelant huwde met Olivier II van Poucke, zoon van Olivier I van Poucke en Jacqueline van Heule.†
loopbaan Zij was vrouwe van Hansbeke.

Kinderen van Jehanne van Steelant en Olivier II van Poucke

Wouter van Poucke

#36015
VaderOlivier II van Poucke (± 1282 - ± 1356)
MoederJehanne van Steelant
HuwelijkWouter van Poucke huwde met (-?-) van Tomme.†

(-?-) van Tomme

#36016
Huwelijk(-?-) van Tomme huwde met Wouter van Poucke, zoon van Olivier II van Poucke en Jehanne van Steelant.†
loopbaan Zij is erfdochter van Tomme (Tombe), Tielt.

Boiden II Utenhove

#36017, † 1263
VaderBoudewijn I Utenhove
Huwelijkv 1261†Boiden II Utenhove huwde v 1261 met Elisabeth van Lokeren.†
Overlijden1263† Hij overleed 1263.†
loopbaan Boiden II Utenhove was lakenhandelaar; hij verwierf heel wat gronden bij Destelbergen, Groede, Assenede.
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Boiden II Utenhove en Elisabeth van Lokeren

Lodewijk van Praet van Moerkerke

#36018, ° ± 1340, † 14 december 1391
VaderBouden van Praet
Moeder(-?-) van Poucke
Geboorte± 1340†Lodewijk van Praet van Moerkerke is geboren ± 1340.†
Huwelijk± 1375†Hij huwde ± 1375 met Margriet van Heynen, dochter van Arnoud van Steyn de Henin en Geertruid de Henin-Liétard.†
Overlijden14 dec. 1391† Hij overleed woensdag, 14 dec. 1391 te Moerkerke, Damme, WVl., B ; of: 1403?.†
loopbaan Lodewijk van Praet van Moerkerke was.

Kind van Lodewijk van Praet van Moerkerke en Margriet van Heynen

Opm. Ouders van deze Lodewijk zijn onzeker.

Margriet van Heynen

naam-varOok gekend als Marguerite de Hennin-Lietard.
#36019, ° ± 1350, † 1403
VaderArnoud van Steyn de Henin (± 1320 - ± 1381)
MoederGeertruid de Henin-Liétard
Geboorte± 1350†Margriet van Heynen is geboren ± 1350.†
Huwelijk 2Zij trouwde, voor haar in tweede huwelijk met Daniel IX van Merwede.†
Huwelijk± 1375†Zij huwde ± 1375 met Lodewijk van Praet van Moerkerke, zoon van Bouden van Praet en (-?-) van Poucke.†
Overlijden1403† Zij overleed 1403 te Moerkerke, Damme, WVl., B .†
loopbaan Zij was erfdochter van Stein en Limbricht.

Kind van Margriet van Heynen en Daniel IX van Merwede

Kind van Margriet van Heynen en Lodewijk van Praet van Moerkerke

Frank van Praet van Moerkerken

#36020, ° 1440, † 1473
VaderLodewijk van Praet van Moerkerke (± 1380 - 6-juni-1440)
MoederJacqueline van Eessene ( - 5-jan.-1451)
Geboorte1440†Frank van Praet van Moerkerken is geboren 1440.†
HuwelijkHij huwde met Elisabeth van Loon.†
Overlijden1473† Hij overleed 1473.†

Kinderen van Frank van Praet van Moerkerken en Elisabeth van Loon

Elisabeth van Loon

naam-varOok gekend als Elisaberth van Arkel van Carnisse.
#36021, ° 1450, † 18 april 1514
Geboorte1450†Elisabeth van Loon is geboren 1450.†
HuwelijkZij huwde met Frank van Praet van Moerkerken, zoon van Lodewijk van Praet van Moerkerke en Jacqueline van Eessene.†
Overlijden18 apr. 1514† Zij overleed zaterdag, 18 apr. 1514 te Mijnsheerenland, Binnenmaas, Z-H, Nl , in de leeftijd van 64 jaar.†
Overlijden1514† Zij overleed 1514 in de leeftijd van 64 jaar.†

Kinderen van Elisabeth van Loon en Frank van Praet van Moerkerken

Boudewijn IV van Praet

NaamBoudewijn IV van Praet.†
#36024, † 21 september 1311
VaderJan van Praet (± 1230 - 1298)
MoederCatharina (-?-)
HuwelijkBoudewijn IV van Praet huwde met Margaretha van Poucke, dochter van Roelant I van Poucke en Beatrice van Steelant.†
Overlijden21 sep. 1311† Hij overleed maandag, 21 sep. 1311; begraven in kerk Oedelem, naast zijn vrouw Margareta.†
loopbaan Boudewijn IV van Praet was ridder in 1302; schepen van het Brugse Vtijë, 1307.

Kind van Boudewijn IV van Praet en Margaretha van Poucke

Opm. Kiest aanvankelijk voor graaf Gwijde, maar toch aanvaardt hij in 1304 een pensioen van de koning van Frankrijk, zoals ook zijn vader deed.

Margaretha van Poucke

#36025
VaderRoelant I van Poucke (± 1310 - 1376)
MoederBeatrice van Steelant
HuwelijkMargaretha van Poucke huwde met Boudewijn IV van Praet, zoon van Jan van Praet en Catharina (-?-).†

Kind van Margaretha van Poucke en Boudewijn IV van Praet

Olivier van Poucke

#36026, † 1239
VaderSteppo van Viggezele (± 1103 - 1154)
MoederAleidis van Ghend Guines (± 1115 - na 1154)
HuwelijkOlivier van Poucke huwde met (-?-) de Castillon.†
Overlijden1239† Hij overleed 1239.†

Kind van Olivier van Poucke en (-?-) de Castillon

(-?-) de Castillon

#36027
Huwelijk(-?-) de Castillon huwde met Olivier van Poucke, zoon van Steppo van Viggezele en Aleidis van Ghend Guines.†

Kind van (-?-) de Castillon en Olivier van Poucke

Wouter van Poucke

#36028
VaderOlivier van Poucke ( - 1239)
Moeder(-?-) de Castillon
HuwelijkWouter van Poucke huwde met (-?-) Fourcusdis.†

Kind van Wouter van Poucke en (-?-) Fourcusdis

(-?-) Fourcusdis

#36029
Huwelijk(-?-) Fourcusdis huwde met Wouter van Poucke, zoon van Olivier van Poucke en (-?-) de Castillon.†

Kind van (-?-) Fourcusdis en Wouter van Poucke

Jacquemine van Praet van Moerkerken

#36030, ° ± 1400, † 1447
VaderLodewijk van Praet van Moerkerke (± 1380 - 6-juni-1440)
MoederJacqueline van Eessene ( - 5-jan.-1451)
Geboorte± 1400†Jacquemine van Praet van Moerkerken is geboren ± 1400.†
HuwelijkZij huwde met Gerard de Costere, zoon van Gerard de Costere en Jehane de Lannoy.†
Overlijden1447† Zij overleed 1447.†
 

Klik op blauwe icoon voor familie-overzicht met KW 3-5 gen., naar keuze; elke naam is aanklikbaar. Zwarte icoontjes (camera of pdf) onder een afbeelding, zijn koppelingen naar meer foto's of tekst

G achter plaatsnaam klikt naar een Google-kaart.

Op de lijn ‘staat in’: klik op het gegeven overzicht, en je krijgt de plaats van de betrokkene binnen die stamboom; naam vetjes bovenaan het scherm!