Vera Verreet

#36481, ° 1945
Geboorte1945 Vera Verreet is geboren 1945. 
Huwelijk1967 Zij huwde 1967 met Peter Clement, zoon van Maximiliaan Clement en Ivonne Vancamfort; gescheiden <1990; wettelijk gescheiden 1996. 
Staat in:Stam Clement

Kinderen van Vera Verreet en Peter Clement

Chalor Thonsoy

#36482, ° 1960
Geboorte1960 Chalor Thonsoy is geboren 1960 te Sattahip Thailand. 
Huwelijk 21996  Chalor Thonsoy trouwde 1996, met Peter Clement, voor haar in tweede huwelijk, zoon van Maximiliaan Clement en Ivonne Vancamfort; partner sedert 1990. 
Staat in:Stam Clement

Edith Kalenga

#36483, ° 1984
Geboorte1984 Edith Kalenga is geboren 1984 RD Congo. 
Partner2008 Edith partner van Maarten Clement
Staat in:Stam Clement

Kind van Edith Kalenga en Maarten Clement

Jade Clement

#36484, ° 2009
VaderMaarten Clement (1972 - )
MoederEdith Kalenga (1984 - )
Geboorte2009 Jade Clement is geboren 2009. 
Staat in:Stam Clement

Nele Dhont

#36485, ° 1979
Geboorte1979 Nele Dhont is geboren 1979. 
Partner Nele partner van Jeroen Clement
Staat in:Stam Clement

Everdey Utenhove

naam-var Ook gekend als Evrard UUtenhove.  
#36486
VaderVolker Utenhove
Moeder(-?-) (-?-)
Geboorte Everdey Utenhove is geboren. 
loopbaan  Everdey Utenhove was 1213, samen met broer Eustache vermeld als gegijzeld door Philippe-Auguste, koning van Frankrijk. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Everdey Utenhove

Opm.  Het is ook mogelijk dat deze Everdey geen zoon maar een broer van Volker #35000. 

Boudewijn I Utenhove

#36487
VaderVolker Utenhove
Moeder(-?-) (-?-)
Geboorte Boudewijn I Utenhove is geboren. 
loopbaan  Boudewijn I Utenhove was lakenhandelaar; schepen van de St-Michiels-parochie, 1218. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Boudewijn I Utenhove

Volker Utenhove

#36488, † 31 augustus 1229
VaderVolker Utenhove
Moeder(-?-) (-?-)
Geboorte Volker Utenhove is geboren. 
Overlijden31 aug. 1229  Hij overleed vrijdag, 31 aug. 1229; leed gedurende een groot deel van zijn leven aan '4de-dagkoorts' = palludisme, moeraskoorts of malaria. Hij stierf 'met grote opinie van heyligheyt' en werd eeuwenlang vereerd als een heilige.. 
loopbaan  Volker Utenhove was greffier; kanunnik-deken van St-Pieters-Rijsel. Hij was de bemiddelaar bij de nieuwbouw van hospitaal en abdij op de Bijlokemeersen. 
Staat in:Stam Utenhove

Staes, Eustache Utenhove

#36489
VaderVolker Utenhove
Moeder(-?-) (-?-)
Geboorte Staes, Eustache Utenhove is geboren. 
Staat in:Stam Utenhove

Ermentrudis Utenhove

naam-var Ook gekend als Truda, Truna Uutenhove.  
#36490, ° ± 1175, † 30 maart 1243
VaderVolker Utenhove
Moeder(-?-) (-?-)
Geboorte± 1175 Ermentrudis Utenhove is geboren ± 1175. 
Overlijden30 mrt. 1243  Zij overleed maandag, 30 mrt. 1243 te klooster Bijloke, Gent, B ; (ns). 
Staat in:Stam Utenhove
Tijdsbeeld:
Trude Utenhove schonk in 1201 haar huis en gronden in Onderbergen, bij de St-Michielskerk, Gent, plus renten op gronden te Ekkergem, voor de stichting van een armenhospitaal, ter vervanging van een afgebrand hospice. Zij kreeg hierbij goede steun van meerdere broers en zussen. Zeer snel bleek dit eerste opzet te klein; het werd vervangen door een drieledig plan:
- hospitaal, met grote ziekenzaal, onder leiding van Trude, zeker volactief vanaf 1227
- klooster OLV-Toevlucht als verblijf voor de ziekenhuiszusters, met familieleden als eerste abdessen: Elisabeth Utenhove, 1229-1249, dan Maria, tot 1285.
Klooster en ziekenhuis werden gebouwd op de Bijlokemeersen, gronden geschonken door Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, en kleindochter van Sybille van Anjou en Dirk van Elzas.
- een kloosterstichting, tot vorming en recrutering van ziekenhuiszusters, nl OLV-ten-Bossche te Lokeren. Eerste abdesssen aldaar waren: 1215, Marguerite, zuster van Ermentrude; 1218: Oda, jongste zuster; 1228: Christine Utenhove, een nicht. Het was wellicht de eerste meisjesschool op secundair niveau.

De drie delen kregen een eigen autonome structuur, en waren van grote betekenins voor de hospitalen en scholen van Gent, tot heden.
Het eerste hospitaal bij de St-Michielskerk, werd in 1228 geschonken aan de Dominikanen, die er hun klooster maakten: het Pand. Maar ook hier was de familie betrokken, o.a. Pieter Utenhove.
Het ziekenhuis en de abdij op de Bijloke werden met de Franse revolutie onteigend, en kregen een burgerlijk bestuur, maar de zusters bleven instaan voor de ziekenzorg. De zusters openden in 1874 wel een eigen nieuw hospitaal, Maria-Toevlucht of de 'Refuge', langs de Coupure; die refuge werd een Rustoord voor bejaarden, toen het ziekenhuis verhuisde onder de naam Maria-Middelares, op Maaltebrugge, waar in 2015 een totale nieuwbouw is afgewerkt, wat dus de 5de locatie Maria-hospitaal is sedert het initiatief van Truda Utenhove. In feite zijn de drie grootste ziekenhuizen te Gent gegroeid uit de stichting van Trude: uit het burgerlijk hospitaal Bijloke ontstonden nl het UZ en het AZ Jan Palfeyn.
Wat de school betreft, die verhuisde van Lokeren naar Heusden, O-Vl, onder de naam Oudenbos. Dan kwam de school naar Gent, onder de naam Nieuwenbos, nog altijd.

Gent erft dus uit de stichting van Ermentrude uit 1201:
De enorme erfgoedsite van de Bijloke, met o.a. de oude ziekenhuiszaal en de abdij in ‘baksteengothiek’, nu het Gents geschiedkundig museum . Ook nog: het Pand, nu zowat de ontvangstsite van de Universiteit.
Maar er is te gelijk nog de mooie erfenis, die nu reeds 800 jaar ononderbroken actief is: de ziekenzorg met nu 3 grote moderne ziekenhuizen, van regionaal en zelfs nationaal belang. En, een middelbare school met internaat.

Agatha Utenhove

#36491
VaderVolker Utenhove
Moeder(-?-) (-?-)
Geboorte Agatha Utenhove is geboren. 
Staat in:Stam Utenhove

Catharina Utenhove

#36492
VaderVolker Utenhove
Moeder(-?-) (-?-)
Geboorte Catharina Utenhove is geboren. 
loopbaan  Ook Catharina en Agatha leverden hun deel in het geheel van stichtingen vermeld bij Ermentrude. 
Staat in:Stam Utenhove

Margaretha Utenhove

#36493, † 1218
VaderVolker Utenhove
Moeder(-?-) (-?-)
Geboorte Margaretha Utenhove is geboren. 
Overlijden1218  Zij overleed 1218. 
loopbaan  Zij was abdes van het klooster te Lokeren, 1215-1218. 
Staat in:Stam Utenhove

Oda Utenhove

#36494, † 26 februari 1226
VaderVolker Utenhove
Moeder(-?-) (-?-)
Geboorte Oda Utenhove is geboren. 
Overlijden26 feb. 1226  Zij overleed donderdag, 26 feb. 1226. 
loopbaan  Zij was abdes van OLV-ten-Bossche, Lokeren, 1218-1226. 
Staat in:Stam Utenhove

Henri Utenhove

#36495, † 1212
VaderEverdey Utenhove
Overlijden1212  Hij overleed 1212. 
Staat in:Stam Utenhove

Philippe Utenhove

#36496
VaderEverdey Utenhove
loopbaan  Philippe Utenhove is doet schenkingen aan de armendis van Sint-Michhiels. 
Staat in:Stam Utenhove

Everdeis Utenhove

naam-var Ook gekend als Everdeis de Curia.  
#36497
VaderEverdey Utenhove
loopbaan  Everdeis Utenhove is schepen re Gent, 1246. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Everdeis Utenhove

Elisabeth Utenhove

#36498
VaderEverdeis Utenhove
Staat in:Stam Utenhove

Jehan Utenhove

#36499
VaderEverdeis Utenhove
loopbaan  Jehan Utenhove is leenhouder van domein den Briel in de Burgstraat Gent. 
Staat in:Stam Utenhove

Pieter Utenhove

#36501
VaderEverdeis Utenhove
loopbaan  Pieter Utenhove is dominikaan; provisor van St-Obrechtsbegijnhof of -godshuis (voor zieke begijnen), Poortacker, Oude Houtlei; schonk ook gronden in Onderbergen. 
Staat in:Stam Utenhove

Siger Utenhove

#36502
VaderEverdeis Utenhove
Staat in:Stam Utenhove

Henri Utenhove

#36503
VaderEverdeis Utenhove
loopbaan  Henri Utenhove is 1313, vermeld met broer Wasselin als donoren van de St-Jans-armendis. 
Staat in:Stam Utenhove

Wasselin Utenhove

#36504
VaderEverdeis Utenhove
Staat in:Stam Utenhove

Johanna Krümmel von Eynatten

#36505, ° 1501, † 1565
Geboorte1501 Johanna Krümmel von Eynatten is geboren 1501. 
Huwelijk1517 Zij huwde 1517 met Gerhard von Palant
Overlijden1565  Zij overleed 1565 in de leeftijd van 64 jaar. 

Kind van Johanna Krümmel von Eynatten en Gerhard von Palant

Jehan Utenhove

#36506
VaderBoudewijn I Utenhove
loopbaan  Jehan Utenhove is lakenhandelaar, verbleef een jaar in Engeland, 1232. 
Staat in:Stam Utenhove

Pieter Utenhove

#36507
VaderBoudewijn I Utenhove
loopbaan  Pieter Utenhove is schepen van de 39 te Gent,1282; beheerder van St-Elisabeth-begijnhof, samen met prior van Dominicanen, 1282. 
Staat in:Stam Utenhove

Elisabeth Utenhove

#36508
VaderBoudewijn I Utenhove
loopbaan  Zij is eerst abdes van het klooster van de Bijloke, 1229-1249, zie Ermentrude. 
Staat in:Stam Utenhove

Maria Utenhove

#36509
VaderBoudewijn I Utenhove
loopbaan  Zij is abdes van de Bijloke, tot 1285, na zus Elisabeth. 
Staat in:Stam Utenhove

Elisabeth van Lokeren

naam-var Ook gekend als Isabelle de le Court.  
#36510, † na maart 1281
Huwelijkv 1261 Elisabeth van Lokeren huwde v 1261 met Boiden II Utenhove, zoon van Boudewijn I Utenhove
Overlijdenn mrt. 1281  Zij overleed n mrt. 1281. 
Staat in:Stam Utenhove

Kinderen van Elisabeth van Lokeren en Boiden II Utenhove

Opm.  Zij gaf nog gronden en/of renten aan St-Pieters-abdij, 1266 en Elisabeth-begijnhof, 1267; er is sprake van eigendommen te St-Denijs-Boekel, Wetteren , Saaftingen, Zaamslag, Eke. 
 

Klik op blauwe icoon voor familie-overzicht met KW 3-5 gen., naar keuze; elke naam is aanklikbaar. Zwarte icoontjes (camera of pdf) onder een afbeelding, zijn koppelingen naar meer foto's of tekst

G achter plaatsnaam klikt naar een Google-kaart.

Op de lijn ‘staat in’: klik op het gegeven overzicht, en je krijgt de plaats van de betrokkene binnen die stamboom; naam vetjes bovenaan het scherm!