Wouter III van Nevele

#37861, † tussen 1188 en 1196
Vader(-?-) van Nevele
Overlijdents 1188 - 1196  Hij overleed ts 1188 - 1196; geen mannelijke afstammelingen zodat de dochter vrouwe van Nevele wordt. 
Staat in:Kwartierstaat Tillo Behaeghe

Kind van Wouter III van Nevele

(-?-) van Nevele

#37862
VaderWouter II van Wervik
Staat in:Kwartierstaat Tillo Behaeghe

Kind van (-?-) van Nevele

Wouter II van Wervik

#37863
VaderWalter I (-?-)
MoederOgiva (-?-)
Staat in:Kwartierstaat Tillo Behaeghe

Kinderen van Wouter II van Wervik

Tijdsbeeld: Het is de tijd van Karel de Goede als graaf van Vlaanderen. In de Westhoek vormt zich echter een oppositiiegroep, de Erembalden, genoemd naar hun leider Erembald. Het waren in feite vrije horigen die zich in het welvarende Vlaanderen, financieel hadden opgewerkt, en poogden hogere posten te bekomen wat deels gelukte. Een zoon van Erembald, Bertulf werd kanselier van Vlaanderen en voogd van St-Donaas te Brugge. De familie van Walter I werden heren van Wervik. Veel edelen, hierin gesteund door de Graaf, vonden dat dergelijke posten en titels gereserveerd waren voor de adel; er was een plan tot confiscatie van hun bezittingen. Zo kwam het tot een open breuk en ook, tot een echte samenzwering door de Erembalden om de Karel de Goede te vermoorden. Bertulf was de leider van die clan: als voogd van St-Donaas, werd die moord in die kerk uigevoerd op 2 maart 1127. Zij kregen Brugge onder controle, maar de edelen, onder leiding van Gervaes van Praet, organiseerden zich buiten Brugge, en, met hulp uit Gent, heroverden ze snel de de Stad Brugge en zetten de klopjacht in op de alle samenzweerders: 27 van hen worden van de Burchttoren naar veneden geworpen. Enkelen waren gevlucht. Ook de Franse koning kwam ter hulp, met de bedoeling zijn kandidaat als graaf te benoemen.
Bij die gevluchten werd Willem van Wervik geviseerd. Die vluchtte naar Doornik, terwijl zijn burcht geplunderd en platgebrand werd. Willem vluchtte verder maar werd tenslotte gepakt te Straatsburg en onthoofd. Zijn vrouw was eerder gevat, en vermoedelijk levend begraven.
Ook de broers van Willem, vooral Lambrecht en Diederik kregen problemen maar bleven in leven. Ze trokken zich terug op Nevele, en noemden zich van Nevele. Maar eerst de kleinzoon, nl Walter III, kreeg in de akten de officiële titel van 'heer van Nevele'. Die Walter III van Nevele/van Wervik wordt gezien als de stamvader van de 'nobele' familie 'van Nevele'. Anderzijds werd de adele familienaam 'van Nevele' later ook overgedragen op de vroegere 'van Wervik's'. Zo werd Willem van Wervik in 1285 "Willame de Nivelle" genoemd.
Opvallend is dat in Gent de locale 'patriciërs' toen wel de macht volledig in handen hadden, zonder invloed van de Adel, en constant rebellerden als de vorst zijn macht wilde opdringen.
Opmerking, Persoonsnamen: Rond het jaar 1000 waren de echte namen van personen gewoon de voornaam. Onderscheid tussen homonymen werden dan gemaakt (1) hetzij met een volgnummer, (2) hetzij met opgave van de vader, (3) hetzij met een specifiek kenmerk (4) hetzij met aanduiding van de woonplaats of herkomst. Hierbij werden de voornaam met een hoofdletter geschreven, de rest met een kleine letter. Zo kennen we nog de namen van de vorsten, tot heden toe. Maar geleidelijk werden heel wat van die bijvoegsels tot een erfelijke familinaam. Bij ons werd dit gebruikelijk, reeds vanaf de 13e eeuw. De schrijfwijze of taal varieerde wel, Vandevelde-Deschamp, soms ook volgens de lokale uitspraak: Behaeghel, Behaeghe, Baeghe. Eerst met Napoleon werd een vaste schrijfwijze opgelegd, hoewel: toevoegnig van franse accenten bv. In Nederland is dit proces veel trager verlopen.

Giselbrecht van Nevele

#37864
VaderWouter II van Wervik

Walter I (-?-)

#37865
Huwelijk Walter I (-?-) huwde met Ogiva (-?-)
Staat in:Kwartierstaat Tillo Behaeghe

Kinderen van Walter I (-?-) en Ogiva (-?-)

Ogiva (-?-)

#37866
Huwelijk Ogiva (-?-) huwde met Walter I (-?-)
Staat in:Kwartierstaat Tillo Behaeghe

Kinderen van Ogiva (-?-) en Walter I (-?-)

Lambert van Wervik

#37867
VaderWalter I (-?-)
MoederOgiva (-?-)

Willem van Wervik

naam-var Ook gekend als .  
#37868, † ± 1127
VaderWalter I (-?-)
MoederOgiva (-?-)
Overlijden± 1127  Hij overleed ± 1127. 
Tijdsbeeld: Het is de tijd van Karel de Goede als graaf van Vlaanderen. In de Westhoek vormt zich echter een oppositiiegroep, de Erembalden, genoemd naar hun leider Erembald. Het waren in feite vrije horigen die zich in het welvarende Vlaanderen, financieel hadden opgewerkt, en poogden hogere posten te bekomen wat deels gelukte. Een zoon van Erembald, Bertulf werd kanselier van Vlaanderen en voogd van St-Donaas te Brugge. De familie van Walter I werden heren van Wervik. Veel edelen, hierin gesteund door de Graaf, vonden dat dergelijke posten en titels gereserveerd waren voor de adel; er was een plan tot confiscatie van hun bezittingen. Zo kwam het tot een open breuk en ook, tot een echte samenzwering door de Erembalden om de Karel de Goede te vermoorden. Bertulf was de leider van die clan: als voogd van St-Donaas, werd die moord in die kerk uigevoerd op 2 maart 1127. Zij kregen Brugge onder controle, maar de edelen, onder leiding van Gervaes van Praet, organiseerden zich buiten Brugge, en, met hulp uit Gent, heroverden ze snel de de Stad Brugge en zetten de klopjacht in op de alle samenzweerders: 27 van hen worden van de Burchttoren naar veneden geworpen. Enkelen waren gevlucht. Ook de Franse koning kwam ter hulp, met de bedoeling zijn kandidaat als graaf te benoemen.
Bij die gevluchten werd Willem van Wervik geviseerd. Die vluchtte naar Doornik, terwijl zijn burcht geplunderd en platgebrand werd. Willem vluchtte verder maar werd tenslotte gepakt te Straatsburg en onthoofd. Zijn vrouw was eerder gevat, en vermoedelijk levend begraven.
Ook de broers van Willem, vooral Lambrecht en Diederik kregen problemen maar bleven in leven. Ze trokken zich terug op Nevele, en noemden zich van Nevele. Maar eerst de kleinzoon, nl Walter III, kreeg in de akten de officiële titel van 'heer van Nevele'. Die Walter III van Nevele/van Wervik wordt gezien als de stamvader van de 'nobele' familie 'van Nevele'. Anderzijds werd de adele familienaam 'van Nevele' later ook overgedragen op de vroegere 'van Wervik's'. Zo werd Willem van Wervik in 1285 "Willame de Nivelle" genoemd.
Opvallend is dat in Gent de locale 'patriciërs' toen wel de macht volledig in handen hadden, zonder invloed van de Adel, en constant rebellerden als de vorst zijn macht wilde opdringen.

Diederik van Wervik

#37869
VaderWalter I (-?-)
MoederOgiva (-?-)

Oylard van Wervik

#37870
VaderWalter I (-?-)
MoederOgiva (-?-)

Willem van Nevele

#37871
VaderEvrard Radulf van Nevele ( - 1281)
MoederJoanna de Bethune (1221 - )
loopbaan  Willem van Nevele was heer van Oosthove (heerlijkheid die grootste deel van Wervik omvat.) 

Michiel van Nevele

naam-var Ook gekend als Michiel van Elslande.  
#37872
VaderEvrard Radulf van Nevele ( - 1281)
MoederJoanna de Bethune (1221 - )
loopbaan  Michiel van Nevele was heer van 'het Elslande' te Geluwe. In de familie Nevele sedert 1120. Was grafelijk baljuw te Kortrijk, Rijsel en Ieper 1267-1288. 

Kind van Michiel van Nevele

Jan van Elslande

naam-var Ook gekend als Jan vanden Helstlande.  
#37873, † 1333
VaderMichiel van Nevele
Huwelijk Jan van Elslande huwde met Cateline Manin
Overlijden1333  Hij overleed 1333. 
loopbaan  Jan van Elslande was in 1304 werd zijn domein Elsland verbeurd verklaard door de graaf van Vlaanderen, blijkbaar om zijn 'collaborerend' gedrag rond 1302 (functie in naam van Franse koning. Was daarna barbier en burger te Ieper, 1311. Gerehabiliteerd in 1327, verwierf hij een grafelijk leen te Menen, geregistreerd in 1331. 

Cateline Manin

#37874
Huwelijk Cateline Manin huwde met Jan van Elslande, zoon van Michiel van Nevele

Isabel van Liedekerke

#37875
VaderRaas VIIIa van Gavere van Liedekerke (± 1249 - 23-nov.-1307)
MoederAleidis II van Boelare ( - 1294)
loopbaan  Zij was eerst in het kapittel van Sainte-Waudru teBergen, 1304, een paar jaar later kanunnikes te Nijvel. 

Raas van Gavere1

#37876, † vóór 1343
VaderRaas VIIIa van Gavere van Liedekerke (± 1249 - 23-nov.-1307)
MoederHadewich van Strijen ( - 1313)
Overlijdenv 1343  Hij overleed v 1343; blijkbaar ongehuwd en zonder kinderen; zuster Kateline was enige testamentaire uitvoerder. 
loopbaan  Raas van Gavere was erfde weinig bezittingen. 

Raas van Liedekerke van Herzeele

naam-var Ook gekend als Raas van Herzeele; 4de zoon; men kan hem ook 'Raas IXb van Liedekerke' noemen. De naam 'van Herzele' vermeed verwarring met zijn homonyme broer, en na het overlijden van zijn broer, noemt deze Raas zich opnieuw 'Raas van Liedekerke'. Hij bleef de ganse tijd de drie leeuwen van Gavere-Liedekerke als wapenschuld behouden.  
#37877, † vóór 2 maart 1324
VaderRaas VIIIa van Gavere van Liedekerke (± 1249 - 23-nov.-1307)
MoederAleidis II van Boelare ( - 1294)
Huwelijk Raas van Liedekerke van Herzeele huwde met Clementien van Herzele, dochter van (-?-) van Berchem en (-?-) de Pape?
Overlijdenv 2 mrt. 1324  Hij overleed v 2 mrt. 1324. 
loopbaan  Hij erfde Aspelare van zijn vader, samen met enkele bezittingen te Herzele. In 1301 woonden ze te Aspelare; in dit jaar 1301 verkregen ze het leen Beveren (binnen huidige Herzele) afhangend van de abdij te Ninove: hof 'te Roeselaer' en hof 'te Ransbeek'. Ook van zijn schoonbroer Wouter van Herzele had hij bezittingen in leen te Herzele. Maar beide lenen waren voor de duur van zijn leven. Vermoedelijk kwamen die lenen te Herzele, na zijn overlijden, onder het beheer van de stam Wouter van Herzele, binnen de heerlijkheid Herzele.
Hij was ridder, en schenker van de graaf van Vlaanderen, 1181 en 1217/18. Die familie van Herzele bezat ook een woonhuis (of, woonhuizen) te Gent, en een Wouter van Herzele was baljuw van Gent , 1295-97.
 

Kind van Raas van Liedekerke van Herzeele en Clementien van Herzele

Opm.  Paul Trio maakte een uitgebreide studie in 2012, met als besluit dat die Raas van Herzeele de 4de zoon was van Raas VIIIa en Aleydis van Boelare. Dit betekent dat deze Raas VIIIa vader was van 3 zonen met dezelfde voornaam, twee bij Aleydis en één bij Hedwige van Strijen. 

Clementien van Herzele1

naam-var Ook gekend als Clemence van Berchem; ook haar broer Wouter wordt soms 'van Berchem' genoemd.  
naam-var Ook gekend als Clementien van Liedekerke; na overlijden van haar echgenoot.  
#37878, † na 1334
Vader(-?-) van Berchem
Moeder(-?-) de Pape?
Huwelijk Clementien van Herzele huwde met Raas van Liedekerke van Herzeele, zoon van Raas VIIIa van Gavere van Liedekerke en Aleidis II van Boelare
Overlijdenn 1334  Zij overleed n 1334. 

Kind van Clementien van Herzele en Raas van Liedekerke van Herzeele

Johanna van Gavere

#37879
VaderRaas VIIIa van Gavere van Liedekerke (± 1249 - 23-nov.-1307)
MoederAleidis II van Boelare ( - 1294)
loopbaan  Zij was, zoals haar oudere zus, kannunnikes van Ste-Waudru te Bergen. 

(-?-) van Berchem1

#37880
Huwelijk (-?-) van Berchem huwde met (-?-) de Pape? 

Kinderen van (-?-) van Berchem en (-?-) de Pape?

Opm.  Mogelijk zijn het geen ouders, maar grootouders van Clementien en Wouter, gezien er tussen 1270 en 1300 een 5-tal mannelijke 'van Herzele's' vermeld worden, hetzij als rijke bewoners te Gent, hetzij als edelen in het Land van Aalst. 

(-?-) de Pape?1

#37881
Huwelijk (-?-) de Pape? huwde met (-?-) van Berchem

Kinderen van (-?-) de Pape? en (-?-) van Berchem

Wouter van Herzele

naam-var Ook gekend als Walter van Berchem.  
#37882
Vader(-?-) van Berchem
Moeder(-?-) de Pape?

Filips van Gavere van Liedekerke

#37884, † 1221
VaderRaas V van Gavere (± 1162 - 1217/18)
MoederClarissa van Herzeele (± 1165 - na 1224)
Overlijden1221  Hij overleed 1221. 
loopbaan  Filips van Gavere van Liedekerke was heer van Velzeke. 

Jehan de Fosseux

#37885, ° 1357, † 1418
VaderJehan de Fosseux (1338 - 1364)
MoederMargriete van Longueval (1339 - 1387)
Geboorte1357 Jehan de Fosseux is geboren 1357 te Nevele, OVl., B. 
Huwelijk1380 Hij huwde 1380 met Catherine d'Ailly
Overlijden1418  Hij overleed 1418 te Fosseux, 62, F
Overlijden1418  Hij overleed 1418. 
loopbaan  Jehan de Fosseux was Heer van Aishove, en, in naam van zijn echtgenote, heer van Nevele. Burggraaf van Kortrijk, in akte 1349. 
loopbaan  Jehan de Fosseux was ridder; heer van fosseux, Marconville en, door huwelijkn heer van Nevele. 
loopbaan  Jehan de Fosseux was ridder; heer van Nevele, Fosseux, Marconville; kamerling van hertog Jan zonder Vrees (vermoord 1419.) 

Kind van Jehan de Fosseux en Catherine d'Ailly

Robrecht II van Leeuwergem

#37886
VaderGiselbert III van Sotteghem van Massemen
MoederIsabelle van Gavere van Liedekerke
Huwelijk 2  Robrecht II van Leeuwergem trouwde met Marguerite van Gavere van Herimez, dochter van Johan I van Gavere en Sybille de Lille, voor haar in tweede huwelijk
Huwelijk Hij huwde met Maria van Ghistele, dochter van Antoine van Ghistele en Marguerite van Reygaertsvliet

Marguerite van Gavere van Herimez

#37887
VaderJohan I van Gavere (± 1250 - 13-aug.-1297)
MoederSybille de Lille (± 1238 - ± 1320)
Huwelijk 2  Marguerite van Gavere van Herimez trouwde, met Robrecht II van Leeuwergem, voor haar in tweede huwelijk, zoon van Giselbert III van Sotteghem van Massemen en Isabelle van Gavere van Liedekerke

Antoine van Ghistele

#37889, † 1415
VaderJan VI van Ghistele
MoederIsabella van Roode
Huwelijk Antoine van Ghistele huwde met Marguerite van Reygaertsvliet, dochter van Jan van Reygaertsvliet en (-?-) d'Antoing
Overlijden1415  Hij overleed 1415 te Azincourt, 62, F ; gesneuveld in veldslag. 
loopbaan  Antoine van Ghistele was ridder. 

Kind van Antoine van Ghistele en Marguerite van Reygaertsvliet

Marguerite van Reygaertsvliet

#37890
VaderJan van Reygaertsvliet
Moeder(-?-) d'Antoing
Huwelijk Marguerite van Reygaertsvliet huwde met Antoine van Ghistele, zoon van Jan VI van Ghistele en Isabella van Roode

Kind van Marguerite van Reygaertsvliet en Antoine van Ghistele

 

Klik op blauwe icoon voor familie-overzicht met KW 3-5 gen., naar keuze; elke naam is aanklikbaar. Zwarte icoontjes (camera of pdf) onder een afbeelding, zijn koppelingen naar meer foto's of tekst

G achter plaatsnaam klikt naar een Google-kaart.

Op de lijn ‘staat in’: klik op het gegeven overzicht, en je krijgt de plaats van de betrokkene binnen die stamboom; naam vetjes bovenaan het scherm!