Hieronder enkele opmerkelijke mensen in die website, of mensen met bijzondere gebeurtenissen in hun leven. Het is een beperkte, gevarieerde keuze...

Mijn voorouders dragen een Sosa#: dit is een nummering, beginnend met proband (hier Tillo Behaeghe) = 1; bij alle hogere generaties rekent men: vader van persoon x krijgt 2x, en moeder 2x+1. Zo vader=2; moeder=3. Grootouders zijn 4 tot 7. Verder, de 4de generatie, nl de overgrootouders, draagt de nummers 8 tot 15, enz.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • Aimé Behaeghe (1890 - 1916) Hij was de eerste piloot in Centraal-Afrika en en brak op zijn eentje de Duitse overmacht op het Tanganikameer, 1916, maar stierf hetzelfde jaar nog aan dysenterie. Hij kreeg nooit veel erkenning, hoewel zijn daden elders geromantiseerd werden; zoek op internet: 'The African Queen', Engeland en US (vliegtuig vervangen door rivierboot, roman + gekende film), en 'Liemba, Graf von Götzen', Duitsland (o.a. TV-documentaire, op Arte en Vrt, zonder vermelding Belgische piloot). Hier, uitgebreide biografie, nederlands of engels, zie menu
 • Amedée comte de Béhague (1803 - 1884) Hij beschikte over een groot patrimonium dat hij vooral gebruikte binnen een enorm landbouwbedrijf, waar hij voor de toenmalige franse landbouw erg vernieuwend werkte. Hij werd ervoor erkend met een graventitel en een légion d'honneur. Klik ook eens op zijn zoon Octave, en aldaar op dochter Martine, een bloeiende, boeiende, maar uitstervende tak
 • Balduin Francois Clement (1661 - 1719) Vader van Balduin Ignatius #232; beiden voorbeelden van feodale lokale functies van baljuw, greffier, schepen van de heerlijkheid Izegem (toen verheven tot 'prinsdom') en van de vierschaar 'ten Acker' bij Kortrijk
 • Boiden Rym (1406 - 1469) Heer van Maelte; eerste schepen van Gent; was leider van de opstand van Gent tegen Philips de Goede en Karel de Stoute, met o.a. de (desastreuze) Slag van Gavere.
 • Charles Louis Clement (1808 - 1887) Sosa 12. Type voorbeeld van de kostersfamilie; hij was 60 jaar koster; kende de rampperiode van de aardappelplaag, maar ook het herstel erna, met een grote 'stadsvernieuwing'; met o.a. de afbraak van de oude romaanse kerk en de bouw van de huidige neo-gothishe kerk.
 • Clays Utenhove ( - 1528) Hij was voorzitter van de 'Grote Raad van Mechelen', onder Karel V. Hier opgenomen met 'tijdsbeeld' als kleine hommage aan de familie Utenhove, o.a. stichters (jaren 1200) van wat we nu nog kennen te Gent als 'Maria Middelares' 'Jan Palfijn' 'Nieuwenbosch' en 'Crombeen'; ook eerste 'Atheneum'
 • Elisa Clement (1829 - 1925) 11 kinderen waarvan 8 gestorven < 5 jaar
 • Ermentrudis Utenhove Trude Utenhove zorgde voor een enorm pak Gents erfgoed, maar met ook actuele erfenis. Zij stichtte in 1201 een eerste 'Maria'-ziekenhuis te Gent, weldra met nieuwbouw op de Bijloke, waar 700 jaar hospitaal was, waaruit actueel de drie grootste ziekenhuizen van Gent ontstonden: UZ, Jan Palfijn en Maria -Middelalares. Trude zorgde ook voor de stichting van de Bijlokabdij en de voorloper van de huidige school Nieuwenbos, met als eerste abdessen twee zusters van haar. Toch geen straat in Gent met haar naam!
 • Felix van Steenhuuse ( - 1424) Soeverein-baljuw en diplomaat bij de Hertog van Bourgondië. Klik op vader Oste voor tijdsbeeld
 • Henri Clement (1851 - 1915) Grootvader Sosa 6. Vader van 18 kinderen; kleurrijk koster; dierenvriend
 • Henri van Beveren (1242 - 1293) Verre voorouder met Sosa 6.353.569 (volgnummer in de voorouderreeks), Hij behoorde tot de lokale landadel, met eigen voorouders die langs huwelijken verwant zijn met de heersende adel van de middeleeuwen. Deze zijn onderling erg verwant en klimmen allen langs diverse wegen op naar Karel de Grote. Zo ook, zie menu, de stamboom van Henri van Beveren, waar de dubbels weggeknipt zijn; maar als men alles zou uitplooien, dan komt men 12 maal bij Karel de Grote...Die middeleeuwse edelen voerden altijd oorlog en als ze vrede sloten, dan was een huwelijk met erfenisrechten, steevast een onderdeel !
 • Jacob van Artevelde (1293 - 1345) Hij deed Gent en Vlaanderen heropleven,... Was ook verwant met de familie Utenhove
 • Jan Andries Behaeghe (1783 - 1864) Betovergrootvader, Sosa 16. Door de woelige periode van revolutie en oorlog veranderde hij 7 maal van nationaliteit, en werd verplicht voor Napoleon te vechten, maar deserteerde tweemaal, en bleef dan ondergedoken. Na de val van Napoleon, huwde hij te Izegem, waar hij de stamvader van de "Izegemse" Behaeghe werd.
 • Jan de Visch (1520 - 1578) Sosa 3100. Als politiechef van de Westhoek had hij na de beeldenstorm van 1566, enkele protestantse leiders opgesloten en laten terechtstellen die veroordeeld waren door de inquisitie. In 1578 werd hij zelf door Gentse Calvinisten opgepakt (gekidnapt te Ieper) en zonder enige vorm van proces opgehangen (gelyncht); dit laatste gebeurde op een plaats, hoogstens 500 m van mijn huidige woning te St-Denijs-Westrem...Het was ook een doodsteek aan de Pacificatie van Gent (1576). Zie ook Jan van Hembyse met tijdsbeeld over die 'Gentse republiek". Anderzijds zijn er ook twee van mijn aanverwanten door de katholieken "als ketters" ter dood veroordeeld in die zelfde periode: Louis de Berquin te Parijs gewurgd en verbrand (1529); Josse Huwaerts te Brussel onthoofd (1552).
 • Jan de Visch (ca1350 - 1413) Deze Jan de Visch was een eeuw voor die andere Jan de visch souverein-baljuw van Vlaanderen (de federale politiechef van het graafschap Vlaanderen). Het was een der functies tot versterking van de centrale macht. Zie ook Felix van Steenhuuse #26622
 • Jan van Dadizele (1432 - 1481) Bevelhebber van de milities der Vlaamse gemeenten in de veldslag van Guinegate (bij St-Omer), die zowat een herdruk was van 1302.
 • Jan van Hembyse (1517 - 1584) Stichter, 1577, en radicale leider van de Calvinistische Gentse Republiek; zie tijdsbeeld op link
 • Jean Joseph Clement (1746 - ) 7 kinderen, 5 jonggestorven, 3 ervan binnen drie dagen na elkaar
 • Jean Pierre Antoine de Béhague (1727 - 1813) Hij was gouverneur van Martinique, bij het begin van de franse revolutie, na een lange militaire loopbaan met de hoogste graden. Hij verzette zich tegen de republiek en stierf te Londen. Voordien was hij door de Franse koning in de adel verheven met gans zijn familiestam.
 • Joseph Antonius de Pelichy (1809 - 1882) Scholenbouwer te Izegem
 • Joseph François Behaeghe (1867 - 1917) onderwijzer en dichter
 • Karel de Grote (748 - 814) Vermoedelijk voorvader van de meeste West-Europeanen. Voor ons is Karel de Grote binnen de gevonden gegevens 13 maal voorvader, zowel langs Behaeghe (40 generaties), als langs Clement (38 generaties). Het aantal (potentiële) voorouders verdubbelt binnen elke generatie, dit betekent dat ieder van ons, theoretisch, in de 38ste generatie (generatie Karel de Grote) zowat 275 miljard voorouders heeft. Dit is een enorm veelvoud van de toenlevende wereldbevolking. Er zijn dus zeer veel overlappingen met herhaling van dezelfde voorouders; en, de kans dat ieder van ons een stukje Karel de Grote draagt is dus zeer groot, maar dit stukje zelf is zeer klein. Ook: we zijn met zijn allen onderling nauwer verwant dan we misschien vermoeden, vooral omdat onze voorouders in die 38ste generatie,voor een groot % uit een redelijk beperkte groep komen, en niet de wereldbevolking.
 • Karel Utenhove (1536 - ca 1600) Nog een kleurrijke Utenhove: humanist-dichter-reformant, ook thuis in hogere kringen van Frankrijk, Engeland en Duitsland. Kleinzoon van voornoemde Clays.
 • Lodewijk van Gruuthuse (ca1425 - 1492) Wellicht de grootste Bruggeling aller tijden. Een ellenlange loopbaan, onverdroten in dienst van opeenvolgende Bourgondische hertogen, als strijder, raadsheer, diplomaat. Enorm rijk ook, en grote bibliofiel. Maar eindigend als Brugs rebel.
 • Lucas Godderis (1715 - 1775) Sosa 252. Hij was 5 maal weduwnaar; de 5 echtgenotes, en hijzelf zijn allen gestorven in januari of februari. Toeval?
 • Magdaleena de Jonghe (1783 - 1832) Gestorven met twee kinderen Behage, vermoedelijk aan cholera, te Veenhuizen, een zwarte bladzijde op de Hollandse sociale geschiedenis; en een contrast met voorgaanden, binnen de familielijn Behage
 • Philippe Behagle (1641 - 1705) Bekende tapijtwever te Oudenaarde, Doornik, daarna te Beauvais, aldaar aangetrokken door Lodewijk 14
 • Pierre François Leloup (1585 - 1647) Sosa 774. Leloup = de Wulf, hoogbaljuw van Izegem, wonend in het grootste huis van Izegem, vermoedelijk afstammeling van rijke 'drapiers', huwde Eleonore De Visch, dochter van Pieter #24012, kleindochter van Jan de Visch #24017
 • Pieter de Visch (ca 1570 - 1615) Sosa 15550. Vader van Eleonore, en een van de laatste exporterende drapiers uit de Westhoek
 • Rachel Behaeghe (1886 - 1928) Zus van Aimé; vermoedelijk de eerste vrouwelijke gemeentesecretaris in België
 • Seger III van Gent ( - 1227) Symbool van de machtstrijd tussen de burggraven in de steden en de graven van Vlaanderen. Zij worden alzo bondgenoten van de Franse ambities in Vlaanderen, maar verliezen uiteindelijk hun politieke macht binnen de centralisatiepolitiek van de graven. Die strijd is wel de basis voor het epos 'Van den Vos Reynaerde'
 • Sybille van Anjou (1112 - 1165) Sosa 270.532.613 (2 x voorouder; dit is het Sosa# langs de kortste weg; dit hoge cijfer toont hoeveel voorouders er theoretisch zijn in de 28ste generatie). Ze is geboren en gestorven in Jeruzalem. Gehuwd met Diederik van de Elzas werd ze gravin van Vlaanderen en was ook enkele jaren regentes van Vlaanderen, toen echtgenoot Dirk op kruisvaart was. Henegouwen poogde toen Vlaanderen te veroveren, maar die aanval werd door Sybille krachtdadig afgeslagen, waarna ze zelf Henegouwen binnenviel; later kreeg Henegouwen zijn autonomie terug. Onder Dirk en Sybille, en hun opvolgers, zoon tot achterkleinkinderen, kreeg Vlaanderen een sterke economische groei en internationaal prestige. Vooral Gent kende toen een bloeiperiode. Waarschijnlijk vormt dit huis 'van de Elzas' de enige machtshebbers van Vlaanderen, die in Gent ooit geliefd waren. De naam Sybille (Cibille) staat sedert 1180 nog altijd gebeiteld boven de ingang van het Gravensteen. Bij het einde van haar leven heeft ze ook nog een rol gespeeld in Jeruzalem. Zij was een vrouw met een zeer onafhankelijke levensstijl.
 • Walrandus Neerinck ( - 1683) Sosa 386. Zie op persoonsblad: nota over 'ten Ackere' gelegen aan de Groeningebeek
 • Willem, Guillaume van den Ackere (ca 1300 - <1360) Voorvader met Sosa 432.128. Stamvader van een uitgebreid geslacht Vanacker(e), met een drietal koppelingen naar de familie Clement
 • Yvonne van Gennip (1964 - ) fenomenaal: Yvonne behaalde binnen 1 week 3 maal Olympisch goud bij 1500, 3000 en 5000 m schaatsen, en brak hierbij 2 wereldrecords, in feb.1988, te Calgary Canada, en dit tegen een team onklopbaar geachte Oost-Duitse schaatsters (met verdachte trainingpraktijken). Yvonne heeft een overgrootmoeder Behage