Begin bij de familienaam. De schrijfwijze van die naam kan evenwel erg verschillen, al naar gelang de bron. Daarom wordt hier best het systeem van wildcard gebruikt (basissysteem): men vult alleen het naamdeel in waarvan men denkt dat het voorkomt in alle bronnen over die persoon, en men vervangt de onzekere stukken door een *, bv een naam  *sme* staat voor varianten van Smet tot De Smedt.  Het * staat voor nul, één of meerdere mogelijke tekens.

Een verdere selectie gebeurt dan met de andere rubrieken, steeds met keuze volledig ingevuld, of: wildcard. Vooreest de voornaam van de gezochte, desnoods beperkt tot de eerste letter gevolgd door * . Bv voornaam P* voor de naamgroep Petrus, Peter, Piet(er), Pierre (maar ook Paul, enz.)

Je plaatst best nog een derde filter bv: partner, moeder en/of vader, met een voornaam en/of familienaam, weer beperkt tot het zekere deel, aangevuld door *

Dan druk je op 'zoek'. Krijg je een teveel aan namen, dan kun je het formulier verder verfijnen: 1) bijvoegen van een jaartal, een plaatsnaam, en/of  2) aanpassing van de wildcards.  Druk opnieuw 'Zoek'

NB: 1a) Voor een naam die erg frekwent voorkomt op deze site, is het vaak gemakkelijker eerst de partner of moeder te zoeken van de gezochte persoon. Daarna is het een klein stapje op het persoonsblad. 1b) Wanneer je weinig gegevens hebt om het zoeken te starten, zoek dan een zoon of dochter, met betere zoekgegevens; een overstap  naar de vader of moeder is op het persoonsblad dan rap gebeurd.

2) Met sterk variabele familienamen, kun je, eventueel zeer veilig beginnen, bv B* om alle varianten van de naam  Behaeghe te vatten. Het resultaat is soms al verrassend. Ik vind mijn oudste zoon al met erg weinig inbreng: zijn initialen elk met een *, plus mijn voornaam als T*

Wordt Gezocht

+/- +/-

Partner

Vader

Moeder