Voor genealogisch onderzoek staan twee soorten analyses vooraan: (1) Tot 2018 gaat het vooral om 'merkers' op het Y- chromosoom, een chromosoom dat onveranderd van vader op zoon wordt overgedragen. Dit geeft dus informatie over de vaderlijn, zeg maar de familienaam. (2) Recent is de analyse van het gehele genoom (alle kern-DNA) plots goedkoper geworden dan de analyse van merkers. Die totaal-analyse geeft informatie over verwantschap langs alle voorouders, interessant voor het onderzoek naar levende verwanten.

De resultaten van het ene systeem zijn niet inpasbaar bij het andere systeem, want ze steunen op twee verschillende principes. Het eerste onderzoekt verschillen of gelijkenissen op een aantal vaste plaatsen van het Y-chromosoom, de merkers; dit zijn plaatsen die 'relatief' gemakkelijk veranderen, maar zonder genetische invloed.

Het tweede zoekt vooral naar de lengte van identieke stukken op het 'autosomaal' DNA, dit is het kern-DNA, zonder het Y-chromosoom. Maar spijtig voor dit tweede systeem, is dat er geen gemeenschappelijke database gevormd is, alleen clusters van firma's, en uw monster wordt alleen vergeleken met andere monsters binnen uw cluster. Je krijgt geen zicht op analyses binnen andere clusters.

Er is nog een derde soort onderzoek, los van voorgaande, nl. het mt-dna (mt = mitochondriën). Dit zijn kleine lichaampjes die zorgen voor het energie-metabolisme en eigen Dna hebben. Mitochondriën zitten evenwel in het cytoplasma, los van wat we klassiek onze erfelijke genen noemen, die in de chromosomen zitten binnen de kern van de cel. Die mitochondriën nemen niet deel aan het proces van de seksuele voorrtplanting, en worden onveranderd doorgegeven langs de moeder, door het cytoplasma van de eicel (mijn kinderen hebben dus een ander stel mitochondriën dan ikzelf). Hier wordt ook naar mutaties gekeken, maar die mutaties zijn uiterst zeldzaam, zodat de vertakkingen in de tijd ver uit elkaar liggen, maar toch een moederlijn geven, met grote sprongen tot de zgn Eva, in Afrika.

Resultaten van mijn DNA-onderzoek, Y-Dna in 2010, volledig kern-DNA en mt-DNA in 2019

  • Mijn moederlijn (mt-DNA) is 'Sami' of 'Lappen'. De huidige Sami zijn in feite afstammelingen van de Homo sapiens die de ijstijd op Europees grondgebied hebben overleefd.
  •  Mijn vaderlijn (Y-DNA) levert als haplogroep U106, ontstaan 3000 jaar v.C., begin bronstijd, met oorsprong Duitsland of Oostenrijk. Het eigen haplotype valt binnen een subgroep met mogelijke oorsprong in Friesland, binnen de stammen Anglo-Saksen, toen op trek, met als gevolg: nu veel 'groepsverwanten' in Engeland. Wat individuele verwantschap betreft, zgn. 'matches' (zie tabel), vond ik slechts één persoon met voldoende gelijkenis om hem 'verre verwante' te noemen: Jean-Marie Behaghel, maar wel met zoveel verschillen dat de gemeenschappelijke voorvader zeker dateert vóór 1500. Dit is wel een interessante bevestiging van ons stamboom-onderzoek (zie overzicht Behaeghe op Portaal: ik, stam Thibault; Jean-Marie, stam Belle ).
  • Het onderzoek van het autosomaal-DNA leverde tot nu geen bruikbaar resultaat voor levende verwanten (matches). Er is wel de vaststelling dat het geheel van mijn voorouders hoofdzakelijk van germaanse oorsprong is.
  • Ten slotte, een vraag: of familieleden die ook analyses laten uitvoeren, contact willen opnemen. 
Y-DNA
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
DNA-onderzoekHap3
9
3
3
9
0
1
9
/
3
9
4
3
9
1
3
8
5
a
3
8
5
b
4
2
6
3
8
8
4
3
9
3
8
9
-
1
3
9
2
3
8
9
-
2
4
5
8
4
5
9
a
4
5
9
b
4
5
5
4
5
4
4
4
7
4
3
7
4
4
8
4
4
9
4
6
4
a
4
6
4
b
4
6
4
c
4
6
4
d
4
6
0
Y

G
A
T
A

H
4
Y
C
A

I
I

a
Y
C
A

I
I

b
4
5
6
6
0
7
5
7
6
5
7
0
C
D
Y
a
C
D
Y
b
4
4
2
4
3
8
U106
Tillo Behaeghe
Modal0000000000000000000000000000000000000
KE05800330
U106
R1b1b2a1
1323151111151212131313291891011112515192915151617111119221514171736391212
U106
Jean-Marie Behaghel
Modal0000000000000000000000000000000000000
VYNTP1323151111151212131413301891011102515193015151617111119221614171736381212